VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Wyzwania stojące przed zrównoważoną architekturą środowiska mieszkaniowego

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Wyzwania stojące przed zrównoważoną architekturą środowiska mieszkaniowego Logo Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Organizatorzy zapraszają na VI Międzynarodową Konferencję Naukową Wyzwania stojące przed zrównoważoną architekturą środowiska mieszkaniowego.
Konferencja odbędzie się w dniach 19 - 20 kwietnia w Krakowie. Miejsce: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Pawilon konferencyjno – wystawowy „Kotłownia”, ul. Warszawska 24. Tematem konferencji będą aktualne problemy związane z tworzeniem zrównoważonego otoczenia mieszkalnego oraz strategie wpływające na czynniki je kształtujące w świetle badań prowadzonych przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechniki Krakowskiej. W programie m.in. prezentacja rezultatów badań nad środowiskiem mieszkaniowym prowadzonych w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, wernisaż wystawy prac prof. Grażyny Schneider – Skalskiej i wykłady w panelu zatytułowanym Współczesne miasto w procesie dynamicznych zmian. Uczestnicy wysłuchają m.in. prelekcji: Miasto jako złożony układ adaptacyjny: o potrzebie podejścia interdyscyplinarnego i systemowego w rozwiązywaniu problemów miejskich; Poszukiwanie nowej jakości zamieszkania we współczesnej wizji miasta – ogrodu – nowe wyzwania i rozwiązania dla samowystarczalności osiedli miejskich; FCM (Fuzzy Cognitive Mapping) – metoda wspomagająca podejmowanie decyzji przestrzennych. Blok programowy podzielono na dwie części: Prezentacja wyników badań jakości środowiska mieszkaniowego prowadzonych przez Instytut, a później przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Instytut, a następnie Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego począwszy od lat 70. ubiegłego wieku prowadziła wieloaspektowe badania nad jakością środowiska mieszkaniowego. Wokół tak zarysowanej problematyki skupiła się grupa architektów praktyków i badaczy, kierowanych kolejno przez profesorów: Witolda Cęckiewicza, Wacława Serugę i Grażynę Schneider-Skalską. Jako rezultat prac zespołu powstało szereg nowatorskich opracowań, ekspertyz, publikacji naukowych i studialnych projektów architektonicznych. Podczas konferencji przedstawione zostanie również opracowanie wykonane przez zespół badaczy Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w 2022 roku: BADANIE JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO KRAKOWSKICH OSIEDLI, które jest pierwszym, modelowym projektem, którego autorzy podjęli tak szeroki temat dla obszaru całego miasta Krakowa. [opis organizatora] Redefinicja pojęcia zrównoważenia w odniesieniu do środowiska mieszkaniowego wobec wyzwań współczesności Środowisko mieszkalne ulega przemianom pod wpływem wzajemnie powiązanych ze sobą czynników, które na nie wpływają. Współcześnie wspomniane procesy te przebiegają bardzo dynamicznie: zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska, a także czynniki ekonomiczne, społeczne i techniczne wpływają w sposób istotny na siedliska ludzkie i stanowią wyzwanie dla zmian. Co więcej, potrzeby i preferencje mieszkaniowe wykraczają poza ramy mieszkania: oczekiwania i aspiracje mieszkańców dotyczą teraz także dzielnicy i całego miasta. Rośnie znaczenie przestrzeni publicznych, które odgrywają coraz ważniejszą rolę jako wielofunkcyjne przestrzenie oferujące atrakcyjne usługi i często stanowiące podstawę lokalnej tożsamości i wizerunku. Celem sesji jest dyskusja nad: 1) aktualnymi trendami w architekturze mieszkaniowej: zrównoważonymi rozwiązaniami dla mieszkań i osiedli 2) współczesnymi przestrzeniami publicznymi i ich funkcją w mieście 3) społecznymi aspektami życia w dzisiejszym mieście. [opis organizatora]


plakat wydarzenia

Organizator: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego A-3 Wydział Architektury Politechniki Kraków Szczegóły na stronie wydarzenia.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»