JaTyMy - Wystawa studentów ASP w Warszawie

JaTyMy - Wystawa studentów ASP w Warszawie

Wystawa JaTyMy to multimedialna prezentacja indywidualnych wypowiedzi młodych artystek i artystów, które powstały w ramach zajęć Pracowni Rzeźby dr. hab. Krzysztofa Franaszka. W założeniu programowym grupa studencka realizowała działania wokół tematów m.in. „studium postaci zwielokrotnionej”, zastanawiając się nad pojęciem literackiego „everymana” i znaczeniem jednostki w kontekście tłumu. Punktem wyjścia był namysł nad figurą reprezentanta zbiorowości – postaci człowieka, który łączyłby w swojej konstrukcji wiele cech. Poszukiwania koncepcji i odpowiedniej formy szybko skrystalizowały potrzebę bardzo osobistych wypowiedzi dotyczących postrzegania ciała, tożsamości czy odrębności i emocji związanych z funkcjonowaniem w grupie. Kontekst społeczny jest wzmocniony dzięki zespołowej pracy twórczej oraz wspólnej wystawie, gdzie osoby uczestniczące siłą rzeczy odnoszą się wobec siebie, tworząc za pomocą swoich projektów niewerbalny dialog. 

Prezentowane obiekty to rzeźby, instalacje przestrzenne, prace wideo, animacje i rysunki. Intermedialny charakter wystawy angażujący techniki cyfrowe spowodował, że interpretacje czerpią ze świata wirtualnego, w którym generowany jest substytut człowieka, możliwy do wielokrotnego kopiowania. Współcześnie cyfrowe klony i awatary zdążyły uzyskać szczególny kanon stylistyczny, który polega na zunifikowaniu cech ludzkich w kierunku uproszczonej formalnie, organicznej sylwetki, którą można dowolnie modyfikować. Ta masa ludzkich reprezentacji zdążyła już zainspirować środowiska sztuki i designu. Świat cyfrowy to nieprzerwanie rozszerzająca się sieć połączeń międzyludzkich. Niewidzialna struktura, która w jednej z prezentowanych prac porównana została do grzybni, staje się naszą codziennością, przez co trudno wyobrazić sobie pojęcia społeczności, grupowości i znaczenia jednostki bez uwzględnienia cyfrowej rzeczywistości.
Pracownia Rzeźby dr. hab. Krzysztofa Franaszka już drugi rok prowadzi program pracowni międzywydziałowej, gdzie spotykają się osoby studiujące na Wydziale Architektury Wnętrz i Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Otwarty i intermedialny charakter pracowni umożliwia inspirującą wymianę myśli i jednocześnie możliwość korzystania z bogatych zasobów technicznych obydwu artystyczno-projektowych jednostek Akademii. Sposób pracy ze student(k)ami opiera się na partnerskich relacjach, gdzie co roku realizujemy wspólną wystawę działającą na zasadach prawdziwego obiegu sztuki współczesnej.   

Informacje o wystawie JaTyMy:

W wystawie biorą udział: Teresa Bartosiak, Wiktoria Bukowska, Mikołaj Drzymkowski, Łukasz Dudek, Natalia Dulowska, Weronika Gackowska, Sebastian Kawka, Wiktoria Krawczyk, Hiep Nguyen, Karolina Palczuk, Danjel Stelmach, Justyna Szymerska, Oliwia Wojs.

Kurator: dr hab. Krzysztof Franaszek.

Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie
ul. Myśliwiecka 8

19.04–1.06.2024

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 11:00 do 19:00
Wstęp wolny

Projekt realizowany w ramach Programu Publicznego Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie wraz z Pracownią Rzeźby dr. hab. Krzysztofa Franaszka.

Współpraca: Anna Palacz, Romuald Demidenko

Zdjęcia: Łukasz CzuwaraZaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»