XXIX Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Gipsowego w Polsce


XXIX Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Gipsowego w Polsce

10 i 11 maja w Krakowie odbył się XXIX Kongres EuroGypsum. Celem kongresu była wymiana poglądów i dyskusja nad racjonalnym pozyskiwaniem oraz wydajnym wykorzystaniem surowców w budownictwie.

Po raz pierwszy w naszym regionie, w Krakowie, zorganizowano kongres przewidziany dla międzynarodowego środowiska producentów gipsowych materiałów budowlanych. Honorowy patronat nad kongresem objęło Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej. Imprezę zorganizowało EuroGypsum z siedzibą w Brukseli oraz Polskie Stowarzyszenie Gipsu (PSG).

„XXIX Kongres EuroGypsum - to najważniejsze wydarzenie w ponad 13 letniej historii Stowarzyszenia, wskazujące na ciągle rosnące znaczenie Polski w Europie, również jako rynku ważnego dla producentów gipsowych materiałów budowlanych” – mówi otwierając Kongres w Pałacu im. E. Ciołka - Maciej Dyja, prezes PSG.
W kongresie, którego hasłem było: „Gips – materiał zrównoważony i efektywny dla środowiska”, uczestniczyło prawie 100 delegatów z różnych firm (systemy suchej zabudowy, szpachle, bloczki, itp.). Głównym obradom przewodniczył Pan Bernad Lekien, Prezes EuroGypsum.

W pierwszej części spotkania zebrani goście mieli okazję zapoznać się z wystąpieniem Pana D. Drabika, przedstawiciela Pana Posła Andrzeja Adamczyka, Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz z multimedialną prezentacją Pana Borysa Czarakcziewa, Przewodniczącego Małopolskiej Izby Architektów na temat aktualnych rozwiązań architektury miasta na tle historycznego Krakowa.

Przesłania do organizatorów i uczestników XXIX kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Gipsowego przekazali również minister Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP, minister Janusz Żbik z MTBiGW oraz minister Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. W swoich wypowiedziach podkreślali ważną rolę produktów gipsowych w krajowym budownictwie oraz wagę jaką mają dla tego istotnego sektora gospodarki podejmowane zmiany legislacyjne.W dalszej części spotkania Maria Spiliopoulou-Kapria - wicedyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstwa i Przemysłu Komisji Europejskiej wskazała na bieżące kierunki polityki UE, z perspektywą na lata 2014-2020. Zaznaczyła, że zrównoważone i racjonalne dostawy kluczowych surowców wymagają: innowacyjności, wydajności, stosowania nowoczesnych technologii wydobycia i popularyzacji wysokiej jakości recyclingu w budownictwie.
Podobna problematyka dotycząca zrównoważonego i efektywnego budownictwa stanowiła temat kolejnych wystąpień przedstawicieli: architektów, ECOBA, Fraunhofer Institute IBP i WRAP.

W trakcie Kongresu podkreślono również, że od 1 czerwca 2008 substancje nie rejestrowane i nie dopuszczone do użytku w UE nie mogą znaleźć się w dostarczanych wyrobach budowlanych.

O stowarzyszeniu
Misją Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) jest upowszechnianie gipsu jako przyjaznego człowiekowi materiału do wykańczania wnętrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz wskazywanie możliwości jego wszechstronnego zastosowania. Stowarzyszenie zostało powołane w 1999 roku a obecnie jego członkami wspierającymi są: Knauf, Lafarge, Rigips, Norgips oraz Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych (ISCMOiB).
PSG należy do Eurogypsum - Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Gipsowego, którego głównym celem jest promowanie produktów i systemów gipsowych stosowanych w budownictwie. Od 2005 roku Polskie Stowarzyszenie Gipsu należy również do Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

www.polskigips.pl >>


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»