Weber/Saint-Gobain
Weber/ Saint-Gobain Construction Products Polska
==
 


Zaprawy techniczne, hydroizolacje - weber.tec Superflex D 2

Krótki opis:

Wysokoplastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca.

Długi opis:

weber.tec Superflex D 2 jest hydraulicznie wiążącą mikrozaprawą uszczelniającą na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów, bazującą na nowej technologii materiałów wiążących.

Najważniejsze właściwości produktu:

szybkowiążący, możliwość dalszej obróbki po 90 minutach
po 4 godzinach można obciążać ruchem pieszym i okładać płytkami *)
wysychanie w dużym stopniu niezależne od warunków atmosferycznych (także bez dostępu powierza), dzięki wiązaniu chemicznemu
nadzwyczaj łatwa obróbka
wiąże bez pojawiania się rys i naprężeń własnych, także przy obciążeniach wiatrem i promieniowaniem UV
bardzo dobra przyczepność do podłoża
wysoka szczelność, także przy parciu wody odrywającym hydroizolację od podłoża
mostkowanie rys o szerokości do 1 mm nawet w niskich temperaturach
odporność na mróz, starzenie się i wpływ promieniowania UV
nie wymaga dalszego zabezpieczenia powierzchni
może być pokrywany okładzinami ceramicznymi i płytkami
*) w temperaturze +230°C i przy 50% wilgotności względnej powietrza

Zastosowanie:

do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli takich jak:
ławy fundamentowe,
ściany fundamentowe,
płyty fundamentowe.
do uszczelnienia stref cokołowych budynków,
do uszczelnień przy negatywnym parciu wody (odrywanie hydroizolacji od podłoża) ? zagłębienie do 3 m poniżej zwierciadła wody gruntowej,
do wykonywania wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego,
do uszczelnień zbiorników na wodę (do 15 m słupa wody), basenów, zbiorników oczyszczalni ścieków,
do uszczelnień zespolonych (podpłytkowych) balkonów i tarasów,
do uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych (natryski, łazienki, itp.),
jako wstępne uszczelnienie i warstwa sczepna pod uszczelnienia z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (KMB),
do czasowych uszczelnień w trakcie trwania budowy,
warstwa sczepna na istniejących powłokach bitumicznych (asfaltowych).
Wykonstruowanie hydroizolacji zależy od rodzaju uszczelnianej konstrukcji, obciążenia wilgocią/wodą, obecności agresywnych mediów itp.

Kolor:Szary

Dane techniczne:

Baza:cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery
Kolor:szary
Postać:proszek + płyn zarobowy
Konsystencja:pastowata
Sposób nanoszenia:pędzel murarski, szczotka, paca blichówka, agregat natryskowy
Ilość nakładanych warstw:przynajmniej 2
Wiązanie i twardnienie:hydrauliczne oraz na skutek reakcji chemicznej
Gęstość gotowej zaprawy:ok. 1,05 kg/dm3
Czas obróbki:ok. 45 minut *)
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża):od +3°C do +30°C
Pełna wytrzymałość(np. wypełnienie zbiorników):po 3 dniach *)

*) w temperaturze +23°C i przy 50% wilgotności względnej powietrza.

Produkt z kategorii: chemia budowlana