Wyników: 11
rurociągi
Producent / Importer: ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
Kategoria: rurociągi

Łącznik dachowy / Ocieplenie stropodachu o konstrukcji masywnej mocowane łącznikami. Konstrukcja wsporcza - pliki CAD: ...
rurociągi
Producent / Importer: ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
Kategoria: rurociągi

Izolacja rurociągu niskotemperaturowego ogrzewanego przewodem grzewczym. Izolacja z satelitką - pliki CAD: ...
rurociągi
Producent / Importer: ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
Kategoria: rurociągi

Izolacja rurociągu niskotemperaturowego ogrzewanego dwoma przewodami grzewczymi. Izolacja z dwiema satelitkami - pliki CAD: ...
rurociągi
Producent / Importer: ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
Kategoria: rurociągi

Konstrukcja wsporcza płaszcza izolacji rurociągu średnioprężnego usytuowanego poziomo. Konstrukcja wsporcza - pliki CAD: ...
rurociągi
Producent / Importer: ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
Kategoria: rurociągi

Konstrukcja wsporcza płaszcza izolacji rurociągu wysokoprężnego usytuowanego pionowo. Konstrukcja wsporcza - pliki CAD: ...
rurociągi
Producent / Importer: ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
Kategoria: rurociągi

Rurociąg wysokoprężny. Eliminacja mostków termicznych na konstrukcji wsporczej. Eliminacja mostków - pliki CAD: ...
rurociągi
Producent / Importer: ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
Kategoria: rurociągi

Izolacja zaworu na rurociągach poziomych. Izolacja armatury - pliki CAD: ...
rurociągi
Producent / Importer: ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
Kategoria: rurociągi

Izolacja zaworu na rurociągach pionowych. Izolacja armatury - pliki CAD: ...
rurociągi
Producent / Importer: ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
Kategoria: rurociągi

Izolacja połączeń kołnierzowych na rurociągach poziomych. Izolacja armatury - pliki CAD: ...
rurociągi
Producent / Importer: ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
Kategoria: rurociągi

Izolacja połączeń kołnierzowych na rurociągach pionowych. Izolacja armatury - pliki CAD: ...
rurociągi
Producent / Importer: ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
Kategoria: rurociągi

Izolacja termiczna kolana rurociągu. Izolacja armatury - pliki CAD: ...