Wyników: 3
powierzchnie płaskie
Producent / Importer: ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
Kategoria: powierzchnie płaskie

Izolacja ścian bocznych i elementów konstrukcji zbiornika. Przekrój poziomy - pliki CAD: ...
powierzchnie płaskie
Producent / Importer: ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
Kategoria: powierzchnie płaskie

Dylatacja pionowa płaszcza ochronnego z blachy trapezowej. Dylatacja pionowa - pliki CAD: ...
powierzchnie płaskie
Producent / Importer: ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
Kategoria: powierzchnie płaskie

Elastyczna konstrukcja wsporcza płaszcza izolacji. Element wsporczy - pliki CAD: ...