Konkurs na projekt budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Konkurs na projekt budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków ogłosili dwuetapowy, ograniczony i realizacyjny konkurs na koncepcję architektoniczną nowego budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Pula nagród w konkursie wynosi 135 000 zł.


Opis organizatora:

Głównym celem Konkursu jest uzyskanie najkorzystniejszej koncepcji zagospodarowania terenu oraz budynku pod względem funkcjonalnym, estetycznym, eksploatacyjnym oraz ekonomicznym. Koncepcja powinna w pełni wykorzystywać możliwości działki oraz nawiązywać do kontekstu istniejącej tkanki miejskiej oraz być zgodna z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Projekt powinien w możliwie maksymalnym stopniu wykorzystywać wskaźniki powierzchniowe zapisane w MPZP w celu uzyskania jak największej powierzchni użytkowej obiektu.


Nagrody: 

• I Nagroda - 30 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

• II Nagroda 20 000 zł.

• III Nagroda 10 000 zł.

• Nagrody pieniężne w wysokości 15 000,00 PLN dla uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do Etapu II i złożą w nim kompletną Pracę konkursową


Terminy:

• Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 10.03.2023 do godz. 12:00

• Termin złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 05.05.2023 do godziny 15:00

• Termin złożenia prac konkursowych w Etapie 2 Konkursu – 14.07.2023 do godz. 15:00

• Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu – 03.08.2023


Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»