Konkurs na projekt dla inwestycji "Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny"

Konkurs na projekt dla inwestycji


Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla II etapu inwestycji pn. „Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny”, obejmującego obiekt z halami produkcyjnymi na potrzeby branży gamingowej oraz zagospodarowania terenów przyległych".

Nagrody:

  • I Nagroda - 100 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
  • II Nagroda - 75 000 zł
  • Wyróżnienia łącznie - 25 000 zł

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 17 marca 2023 roku (godz. 15:30). Prace będzie można przesyłać do 26 czerwca 2023 roku.

Opis organizatora:

Na potrzeby inwestycji pn.: „Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo- technologiczny” w Katowicach planuje się wykorzystać teren wraz z istniejącą zabudową poprzemysłową, do której należą obiekty z lat 60-tych i 70/80-tych XX w. o niskich walorach estetycznych oraz kompleks historycznych budynków szybu „Pułaski (dawniej „Carmer”) byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” (dawniej „Giesche”) powstałych w latach 1903-1910. 

Celem inwestycji pn.: „Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny” jest rewitalizacja terenów po Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” wokół szybów „Pułaski” i „Poniatowski”, poprzez stworzenie przestrzeni przystosowanej funkcjonalnie oraz spełniającej potrzeby przestrzenne szeroko rozumianej branży gamingowej. W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest nadanie nowych funkcji istniejącym obiektom pokopalnianym, w tym budynkom zabytkowym o cennych walorach architektonicznych, a także realizacja nowej, kubatury o charakterze architektury współczesnej. W obrębie terenu Katowickiego HUB-u gamingowo- technologicznego zaplanowano utworzenie powierzchni z przeznaczeniem na biura (na wynajem, powierzchnia co-workingowa oraz na działania akceleracyjne, tj. udzielanie wsparcia biznesowego początkującym, kreatywnym przedsiębiorcom), laboratoria, studia nagrań, studia produkcyjne dla e- sportu, studia filmowe/studia telewizyjne, centrum edukacyjne, przestrzenie wystawienniczo- eventowe, przedszkole, hotel, wraz z usługami towarzyszącymi – gastronomia, sport i rekreacja.

Szczegóły na stronie konkursu.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»