Konkurs na projekt rewitalizacji budynku po młynie w Kcyni

Konkurs na projekt rewitalizacji budynku po młynie w Kcyni

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji budynku po młynie przy ul. Podgórnej 3 w Kcyni i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych. 

Konkurs ma charakter otwarty, studialny i jest jednoetapowy.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestników twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji rewitalizacji budynku po młynie przy ul. Podgórna 3 w Kcyni i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych.

Opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji istniejącego obiektu zawierającej w szczególności rozwiązania w zakresie: elewacji budynku, pokrycia dachowego, a także zawierającego koncepcję zagospodarowania obiektu z podziałem na strefy funkcjonalne na każdej z kondygnacji wraz z rozwiązaniami bryłowymi i aranżacją reprezentacyjnych przestrzeni.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego opracowania koncepcji rewitalizacji pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym.

W konkursie przewiduje się przyznanie nagrody w wysokości 10.000 zł brutto.

Terminy:
  • Składanie pytań do 15.09.2023 r.
  • Odpowiedzi na pytania do 22.09.2023 r. (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco).
  • Składanie prac konkursowych do 31.10.2023 r. do godz. 16.00. Liczy się data złożenia/wpływu do siedziby urzędu lub na podany adres e-mail.
  • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca listopada 2023 r.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów.

Szczegóły na stronie konkursu.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»