Gotowe dane CAD/GIS do Twojego projektu, ponad 100 źródeł w jednym miejscu

OnGeo.pl – Geoportal dostarczający Raport o terenie z diagnozą dowolnej działki

W dziedzinie architektury i planowania przestrzennego, dostęp do precyzyjnych danych przestrzennych to kluczowy element procesu tworzenia innowacyjnych i funkcjonalnych projektów. Jednak gromadzenie tych danych z różnych źródeł może stanowić olbrzymie wyzwanie. Rozwiązaniem może być jednolita baza informacji terenowych dostarczająca danych wektorowych i rastrowych dla małych obszarów.

Platforma takiego rodzaju stanowiłaby bezcenną inicjatywę dla specjalistów, umożliwiając precyzyjne i gruntowne opracowania, co w rezultacie przyczyniłoby się do efektywniejszego zagospodarowania przestrzenią. Serwis OnGeo.pl w ramach Raportu o terenie poszerza katalog usług o dane CAD/GIS z ponad 100 różnych źródeł w jednym, łatwo dostępnym miejscu.


Gotowe dane CAD/GIS do Twojego projektu, ponad 100 źródeł w jednym miejscu


Dlaczego gromadzenie danych z wielu źródeł jest takim wyzwaniem?
Istnieje kilka kluczowych problemów, które napotykają profesjonaliści zajmujący się planowaniem przestrzennym i architekturą.

Dane przestrzenne mogą pochodzić m.in. od instytucji publicznych, firm prywatnych, źródeł satelitarnych oraz ręcznie przeprowadzanych pomiarów terenowych. Pozyskane informacje różnią się strukturą, formatem, dokładnością i czasem pozyskania, więc mogą być trudne do połączenia w spójną i uniwersalną bazę. Konwersja danych z jednego formatu na inny jest czasochłonna i może prowadzić do licznych błędów.

Czasami dostęp do niezbędnych danych może być ograniczony lub trudno dostępny. Ponadto każdy błąd przetwarzania danych może prowadzić do sporych opóźnień w projektach. Potrzeba korzystania z aktualnej i dokładnej informacji terenowej wcale nie ułatwia pracy. Proces przetwarzania danych wymaga ciągłego monitoringu stanu zagospodarowania terenu, a ten może zmieniać się dynamicznie, szczególnie na terenach silnie zurbanizowanych.

OnGeo.pl - Rozwiązanie dla profesjonalistów
OnGeo.pl zdaje sobie sprawę z tych wyzwań i stworzyło rozwiązanie, które ułatwi pracę architektom. W ramach usługi Raportu o terenie, udostępniamy własny zasób nieprzetworzonych danych przestrzennych obsługiwanych przez specjalistyczne oprogramowania typu CAD i GIS. Serwis łączy w sobie dane z ponad 100 różnych źródeł w jednym miejscu. Surowe informacje przestrzenne są gotowe do użycia od razu po ich wczytaniu do programu typu CAD i GIS.

Dzięki OnGeo.pl:
• Oszczędzasz czas. Nie musisz już przeszukiwać wielu źródeł danych. Wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w jednym miejscu;

• Masz pewność aktualności. Dane na OnGeo.pl są regularnie aktualizowane, dzięki czemu pracujesz z najnowszymi informacjami;

• Szybko działasz. Dostęp do surowych danych przekłada się na szybsze podejmowanie decyzji projektowych i reagowanie na zmiany w trakcie projektu.

Nieprzetworzone dane źródłowe GIS/CAD przygotowano w układzie współrzędnych 1992, kod EPSG 2180.
Przykładowy Raport o terenie, wraz z paczką danych CAD/GIS znajdziesz na stronie: https://ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport

Co otrzymasz w ramach tematu Dane źródłowe GIS/CAD?

Wybierając temat "Dane źródłowe CAD/GIS" w Raporcie o terenie otrzymasz dane wektorowe i rastrowe dla wybranych tematów z dostępnej listy tematów.


Po wygenerowaniu danych z Raportu o działce otrzymasz następujące dane w skompresowanym folderze:

Bazę zbiorczą danych wektorowych w trzech różnych formatach:
• *.DWG i *.DXF (dedykowane do oprogramowania CAD, np. AutoCAD),
• GeoPackage (*.gpkg – dedykowane do oprogramowania typu GIS np. QGIS).

Grafiki w formacie PNG. Folder zawiera rastry w skali 1:1000, w tym:
• mapę bazową OnGeo.pl z położeniem nieruchomości,
ortofotomapę,
• mapę uzbrojenia terenu,
• mapę z konturami klasyfikacyjnymi i użytkami gruntowymi,
• skan miejscowego planu zagospodarowania terenu (jeśli działka znajduje się na terenie objętym mpzp),
• wizualizację NMT w postaci cieniowania.

Grafiki w formacie TIF. Folder zawiera rastry w skali 1:1000 w tym:

• numeryczny model terenu NMT,
• mapę pokrycia terenu NMPT,
• ekspozycję terenu,
• mapę z żyznością gleb,
• raster z nasłonecznieniem terenu,
• mapę obszarów zagrożonych stagnacją wody.

Jak wygenerować dane źródłowe CAD/GIS?

1. Wybierz interesującą Cię działkę lub działki wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie.
2. Zaznacz tematy, który Cię interesują. Pamiętaj, że tylko wybrane tematy znajdą się w paczce danych CAD/GIS;
3. Przejdź na koniec listy dostępnych tematów i zaznacz “Dane źródłowe CAD/GIS”. Jeśli tego nie zaznaczysz, automat wygeneruje wyłącznie Raport o terenie w formacie PDF;
4. Wybierz “Potwierdź” i podsumuj zamówienie;
5. Zapłać za Raport o terenie wygodnymi płatnościami on-line.
6. Raport o terenie wraz z paczką danych CAD/GIS otrzymasz na wskazany adres e-mail po kilku minutach.
Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»