Konkurs na projekt przebudowy centrum Miechowa

Konkurs na projekt przebudowy centrum Miechowa

Urząd Miasta i Gminy w Miechowie oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków ogłosili konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy centrum Miechowa. Pula nagród wynosi 85 tysięcy złotych. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 9 października. 

Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter realizacyjny. Prowadzony jest w procedurze ograniczonej. Nagrodami są nagrody pieniężne oraz zaproszenie uczestnika do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania przedmiotu zamówienia.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji przebudowy centrum Miechowa. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu znajduje się w regulaminie dostępnym na stronie organizatora.

Nagrody:
  • I nagroda 45 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
  • II nagroda 25 000 PLN
  • III nagroda 15 000 PLN

Harmonogram konkursu:

Publikacja konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego – 21.09.2023.

Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie – do 28.09.2023.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 9.10.2023 do godz. 14:00.

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych – do 20.10.2023.

Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów regulaminu konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych – do 10.11.2023.

Termin złożenia prac konkursowych – do 8.12.2023 do godz. 14:00.

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu – do 19.12.2023.

O dacie wystawy oraz dyskusji pokonkursowej Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie.

Szczegóły na stronie konkursu.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»