Konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy Rynku w Skale

Konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy Rynku w Skale

Urząd Miasta i Gminy w Skale oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków ogłosili konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy Rynku w Skale. Pula nagród wynosi 80 tysięcy złotych.

Konkurs ma charakter jednoetapowy, ograniczony i jest realizacyjny. Laureat pierwszego miejsca otrzyma nagrodę w wysokości 40 000 tysięcy złotych oraz zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej przebudowy Rynku w Skale. 

Jednym z zadań konkursowych jest racjonalna optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem budżetu inwestycji oraz właściwy w powyższym kontekście dobór powierzchni dla poszczególnych przestrzeni.

Szczegółowe wytyczne podano w regulaminie konkursu.

Nagrody:
  • I nagroda 40 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
  • II nagroda 25 000 PLN
  • III nagroda 15 000 PLN

Terminy:

Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie – do 28.09.2023.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 9.10.2023 do godz. 14:00.

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych – do 20.10.2023.

Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów regulaminu konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych – do 10.11.2023.

Termin złożenia prac konkursowych – do 8.12.2023 do godz. 14:00.

Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu – do 19.12.2023.

O dacie wystawy oraz dyskusji pokonkursowej uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie.


Szczegóły na stronie konkursu.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»