Konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa w Gliwicach

Konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa w Gliwicach


Ogłoszono konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa w Gliwicach, na odcinku od ul. Stanisława Dubois do Rynku.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Gliwice reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Obszar wskazany do wykonania koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu to ul. Zwycięstwa, na odcinku od ul. S. Dubois do Rynku. 

W koncepcji architektonicznej należy uwzględnić m.in. analizę walorów przestrzennych, krajobrazowych terenu i historycznych, przedstawionych w formie graficznej i opisowej, z uwzględnieniem zabudowy i zagospodarowania terenów sąsiadujących, a także czytelny schemat funkcjonalno-przestrzenny z rozwiązaniem komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej. Koncepcja powinna wskazać również pomysł na zagospodarowanie architektoniczne zaprojektowanego układu drogowego, które powinno uwzględniać istniejący drzewostan.

Uczestnicy powinni pamiętać o rozwiązaniach promujących przyjazne środowisku materiały oraz wykorzystujące zieloną infrastrukturę.

Mile widziane będą rozwiązania niekonwencjonalne, innowacyjne, wpisujące się w hasło miasta „Przyszłość jest tu”, z poszanowaniem historii.

Szczegółowe wytyczne dotyczące projektu podano w regulaminie konkursu.

Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora w Gliwicach przy ul. Płowieckiej 31 oraz Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2023 r. do godziny 15.00.

Nagrody:
  • I Nagroda - 95 000 zł brutto 
  • II Nagroda - 30 000 zł brutto
  • III Nagroda - 15 000 zł brutto 

Szczegóły na stronie miasta.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»