Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wystaw w Muzeum Górnośląskim

Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wystaw w Muzeum Górnośląskim

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej archeologicznej oraz wystawy stałej etnograficznej. Pula nagród wynosi 50 000 zł.

Celem konkursu jest wybranie spośród zgłoszonych prac estetycznych, atrakcyjnych i funkcjonalnych koncepcji aranżacji plastycznych dla stałych wystaw: archeologii i etnografii w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu zgodnych z założeniami przedstawionych koncepcji scenariuszy.

Opis organizatora:

STAŁA WYSTAWA ARCHEOLOGICZNA powinna realizować podstawowe cele przygotowywanej ekspozycji, taki jak zapoznanie odbiorców z dziedzictwem archeologicznym Górnego Śląska oraz pokazanie, czym zajmują się archeolodzy i jakie znaczenie ma ich działalność nie tylko dla nauki, ale dla społeczeństwa i zwykłego człowieka. Wystawa ma mieć charakter uniwersalny, dla szerokiej grupy odbiorców: specjalistów, pasjonatów, miłośników najstarszych dziejów, dla dzieci, dorosłych, seniorów, uczniów, studentów, osób z dysfunkcjami, a także odbiorcy z zagranicy. Wystawa powinna się prezentować w nowoczesny i interesujący sposób, m.in. poprzez wykorzystanie systemów multimedialnych, największą na Górnym Śląsku, liczącą ponad 350 tys. obiektów, kolekcję zabytków archeologicznych. Multimedia mają być elementami wspierającymi wystawę, a nie dominującymi. Wystawa będzie miała charakter popularnonaukowy i powinna tak pokazać pradzieje regionu, aby odbiorca pozyskał niezbędne informacje. W związku z olbrzymią ilością materiału i tematyki, bogate dziedzictwo archeologiczne i najstarsze dzieje Górnego Śląska będą z konieczności zaprezentowane syntetycznie.

STAŁA WYSTAWA ETNOGRAFICZNA powinna prezentować zwyczaje doroczne zgodnie z porami roku (wiosna, lato, jesień, zima), w które zostaną wplecione zajęcia gospodarcze i zawodowe oraz cykle życia ludzkiego (narodziny, dzieciństwo, ślub, starość, śmierć). Założeniem jest, aby można ja było zwiedzać w całości lub według jednej z trzech ścieżek tematycznych: obrzędowość doroczna; cykle życia ludzkiego i obrzędowość rodzinna; praca i czas wolny. Wystawa będzie obejmowała teren Górnego Śląska, od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku, zarówno rolniczy, pasterski, jak i przemysłowy.

Termin przesyłania prac upływa 30 listopada 2023 roku.

Nagrody:
  • I Nagroda – 15 000 zł oraz  zaproszenie  do negocjacji dotyczących realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
  • II Nagroda - 10 000 zł.

Szczegóły na stronie konkursu.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»