Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy Szpitala Centrum Medycyny Pediatrycznej

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy Szpitala Centrum Medycyny Pediatrycznej

Ogłoszono konkurs na projekt Szpitala Centrum Medycyny Pediatrycznej w Gdańsku. Pula nagród wynosi 100 tysięcy złotych.

Konkurs na charakter realizacyjny i jednoetapowy oraz jest prowadzony w procedurze ograniczonej.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla inwestycji „Budowy Szpitala Centrum Medycyny Pediatrycznej” w obszarze wskazanym w regulaminie.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej nowego budynku Centrum Medycyny Pediatrycznej o wyróżniających się walorach przestrzennych, architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych i atrakcyjnych założeniach programowych oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 10 listopada 2023 roku o godzinie 14.00. Prace konkursowe będzie można składać do 12 lutego 2024 toku. 

Nagrody:
  • I Nagroda - 50 000 zł brutto oraz roszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.
  • II Nagroda - 30 000 zł brutto.
  • III Nagroda - 20 000 zł brutto.

Szczegóły na stronie konkursu.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»