Konkurs Kongresu Ruchów Miejskich na najlepszą pracę dyplomową o problematyce miejskiej

Konkurs Kongresu Ruchów Miejskich na najlepszą pracę dyplomową o problematyce miejskiej

Kongres Ruchów Miejskich ogłosił drugą edycję konkursu o nagrodę KRM na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej.

Konkurs dotyczy prac licencjackich i inżynierskich oraz prac magisterskich. Mogą być one zgłaszane przez samych autorów, oraz za ich zgodą przez promotorów i przez uczelnie.

Kongres Ruchów Miejskich, to długoterminowe, oddolne i dobrowolne porozumienie kilkudziesięciu lokalnych organizacji społecznych z ponad dwudziestu polskich miast.

- Działamy na rzecz dobrego życia w mieście, miasta zielonego, demokratycznie zarządzanego i sprawiedliwego. To jakie są i mogą być nasze miasta, nie zależy jednak tylko od działań lokalnych władz i mieszkańców. W wielu dziedzinach to ogólnokrajowe regulacje prawne, prowadzone polityki, funkcjonujące instytucje utrudniają zrównoważony rozwój miast, prospołeczny i sprawiedliwy. Zorganizowaliśmy się więc po to, by takie bariery wspólnie przezwyciężać - mówią organizatorzy.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki miejskiej, rozszerzenie zainteresowania tematyką miejską oraz podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach związanych z politykami miejskimi i funkcjonowaniem miast.

Nagrodami w konkursie są recenzowane publikacje nagrodzonych prac dyplomowych w serii wydawniczej organizatora (publikacja elektroniczna). Warunkiem publikacji nagrodzonej pracy jest uzyskanie pozytywnej recenzji, zgodnie z zasadami publikowania prac naukowych.

Termin dostarczania prac upływa dnia 15 marca 2024 roku

Do konkursu przyjmowane są prace dyplomowe (inżynierskie, licencjackie, magisterskie) dotyczące problematyki miejskiej, w szczególności związane z problematyką zwartą w Tezach Miejskich i Nadzwyczajnych Tezach Miejskich, w szczególności:
 • prawa do miasta,
 • demokracji miejskiej,
 • partycypacji obywatelskiej,
 • budżetu miejskiego,
 • budżetu partycypacyjnego,
 • przedsiębiorczości lokalnej i sposobów jej wspierania przez samorząd,
 • usług komunalnych,
 • solidarności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • polityk migracyjnych,
 • polityk równościowych,
 • kultury miejskiej,
 • mieszkalnictwa,
 • rewitalizacji,
 • ładu i planowania przestrzennego,
 • zrównoważonej mobilności,
 • zrównoważonego rozwoju,
 • adaptacji i przeciwdziałaniu zmianom klimatu,
 • decentralizacji i dekoncentracji instytucji publicznych,
 • samorządu miejskiego.

Szczegóły na stronie konkursu.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»