Konkurs na projekt budynku biurowo-laboratoryjnego w standardzie pasywnym na potrzeby biura urzędu dozoru technicznego w Rzeszowie

Konkurs na projekt budynku biurowo-laboratoryjnego w standardzie pasywnym na potrzeby biura urzędu dozoru technicznego w Rzeszowie

Ogłoszono konkurs na opracowanie projektu budowy budynku biurowo-laboratoryjnego w standardzie pasywnym na potrzeby biura urzędu dozoru technicznego w Rzeszowie.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy - projektu koncepcyjnego budowy budynku biurowo - laboratoryjnego siedziby Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie oraz zaproszenie uczestnika konkursu wybranej pracy konkursowej (nagrodzonej I miejscem) do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej będącej uszczegółowieniem pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Dokumentacja projektowa, tj. wielobranżowa dokumentacja projektowa i kosztorysowa budynku Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie stanowi materiał niezbędny do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ww. budynku.

Nagrody:
  • I nagroda - 40 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w celu udzielenia zamówienia na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.
  • II nagroda - 20 000 zł.
  • III nagroda - 15 000 zł.

Terminy:
  • Termin rejestracji - do 16.02.2024 r.
  • Składanie prac konkursowych - do 19.04.2024 r.
  • Ogłoszenie wyników - 20.05.2024 r.

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»