Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Ogłoszono jednoetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji projektowej wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte. Muzeum przewiduje możliwość przyznania trzech nagród pieniężnych w łącznej kwocie 95 000 zł brutto.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem merytorycznym, tematycznym, scenograficznym, wizualnym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji projektowej wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Prace oceniane będą m.in. pod kątem oryginalności, kreatywności i walorów artystycznych. Pod uwagę będzie brana również estetyka zaproponowanych rozwiązań wystawienniczych. Uczestnicy muszą pamiętać także o jakości technicznej proponowanych rozwiązań oraz o koszcie wykonania wystawy. Projekty muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji zawartymi w regulaminie.

- Podstawową misją Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest ochrona, utrzymanie i rewitalizacja zespołu obiektów architektury militarnej na terenie Westerplatte. O autentyzm pola bitwy oraz podtrzymywanie pamięci o postawie polskiego społeczeństwa w czasie II wojny światowej dbamy poprzez pielęgnację miejsca, w którym rozpoczął się najtragiczniejszy konflikt w dziejach - piszą organizatorzy na stronie konkursu. - Wystawa ma opowiadać nie tylko o walkach na Westerplatte, ale pozwoli na przedstawienie szerszego kontekstu wojny obronnej 1939 r. Plenerowy charakter całego założenia umożliwi stworzenie ekspozycji w obrębie historycznej przestrzeni, w tym w uczytelnionych reliktach dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Na wystawach zostaną ulokowane najciekawsze z ponad 60 tys. artefaktów, odnalezionych podczas wciąż trwających badań archeologicznych.

Nagrody:
  • I nagroda - 50 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie swojej pracy konkursowej.
  • II nagroda - 30 000 zł.
  • III nagroda - 15 000 zł.

Terminy:
  • Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do dnia 23.02.2024 r., do godziny 12:00.
  • Ostateczny termin składania prac konkursowych - min. 60 dni od daty otrzymania zaproszenia do udziału w konkursie, szacowany termin 24.05.2024 r.
  • Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej - szacowany termin 14.06.2024 r.

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»