Konkurs na projekt platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu

Konkurs na projekt platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu gmina Postomino. Konkurs jest jednoetapowy, ograniczony i ma charakter realizacyjny.

Celem konkursu jest uzyskanie, w wyniku przeprowadzenia szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych, najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno- użytkowym koncepcji budowy platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę DUBAJ” w Jarosławcu gmina Postomino, wraz z zagospodarowaniem terenu.

Autora/ka najlepszej pracy konkursowej, który zostanie zaproszony/a do negocjacji w celu udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji.

Zadaniem konkursu jest rozwiązanie problemu projektowego dotyczącego realizacji inwestycji zejścia na „Plażę DUBAJ” w Jarosławcu gmina Postomino, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawionym w załącznikach do regulaminu, przy uzyskaniu najlepszego pod względem przestrzennym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym rozwiązania

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową upływa 1 marca 2024 roku. Prace będzie można składać do 6 czerwca, a ogłoszenie wyników nastąpi w lipcu.

Nagrody:
  • I Nagroda pieniężna w wysokości 50.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu gmina Postomino;
  • II Nagroda pieniężna w wysokości 25.000 zł.
  • III Nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł.
  • Nagrody pieniężne w postaci wyróżnień w łącznej wysokości 15.000 zł.

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»