Jedna pompa do wszystkich zastosowań - Wilo-Yonos MAXO

Jedna pompa do wszystkich zastosowań - Wilo-Yonos MAXO

Wilo-Yonos MAXO to uniwersalna bezdławnicowa pompa o najwyższej sprawności z silnikiem z magnesu trwałego oraz zintegrowaną regulacją różnicy ciśnień do zastosowań w instalacjach grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych jak również w obiegach instalacji solarnych, geotermalnych zarówno po pierwotnej jak i wtórnej stornie instalacji.

Zalety produktu:
• szeroki zakres zastosowań do pracy z medium od -20° do + 110°C
• uniwersalność aplikacji dzięki wytrzymałości na temperaturę otoczenia od -20° do + 40°C
• maksymalne bezpieczeństwo pracy całej instalacji, dzięki standardowo wbudowanej zbiorczej sygnalizacji awarii
• wygodne i szybkie podłączenie w różnych pozycjach z zastosowaniem wtyczki Wilo
• funkcja automatycznego powrotu do ustawionych parametrów pracy w przypadku zaniku napięcia
• funkcja deblokady, pozwalająca na odblokowanie wirnika po okresie przestoju
• zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika
• funkcja automatycznego odpowietrzania komory wirnika – bez śruby odpowietrzającej
• prosta nastawa parametrów pracy za pomocą czerwonego pokrętła Wilo
• płynne dopasowanie wydajności w zależności od wybranej charakterystyki pracy Δp-c (stałociśnieniowa) lub Δp-v (zmiennociśnieniowa)
• wyświetlacz LED do wskazywania zadanej wysokości podnoszenia z dokładności do 0,5 m oraz komunikatów o kodzie błędu
• powłoka kataforetyczna (KTL) na korpusie pompy zapobiega korozji w przypadku tworzenia się kondensatu
• prosta wymiana 1:1 ze starymi, standardowymi pompami, dzięki zastosowaniu tych samych wymiarów montażowych nowym pomp


Pełen zakres zastosowań
Niepodważalną zaletą nowej rodziny pomp Wilo-Yonos MAXO jest wyjątkowo szeroki przedział temperatury przetłaczanego medium od -20° do +110°C oraz wytrzymałość na temperaturę otoczenia od -20° do +40°C.

Ta innowacyjna cecha, do tej pory nieosiągalna w porównywalnych typoszeregach sprawia, że pompa Wilo-Yonos MAXO jest uniwersalnym rozwiązaniem do każdej aplikacji.


Do zastosowań w obiegach:
• instalacji grzewczych,
• wentylacji,
• chłodnictwa i klimatyzacji,
• OZE - układów solarnych oraz geotermalnych.

Doskonale sprawdzą się w:
• domach wielorodzinnych,
• budynkach mieszkalnych,
• nieruchomościach komercyjnych,
• obiektach użyteczności publicznej:szpitalach, szkołach, urzędach,
• przemyśle.

Dopuszczalne przetłaczane medium:
• woda grzewcza,
• mieszanki woda / glikol o maksymalnym stężeniu 1:1 (w przypadku domieszek glikolu należy skorygować dane dotyczące wydatku pompy odpowiednio do podwyższonej lepkości).

Pompy Wilo-Yonos MAXO charakteryzuje najwyższy stopień sprawności dzięki technologii ECM.
• EEI ≤0,23
• minimalny pobór mocy 5W

Moduł regulacyjny
Wilo-Yonos MAXO to uniwersalna bezdławnicowa pompa o najwyższej sprawności z silnikiem z magnesu trwałego oraz zintegrowaną regulacją różnicy ciśnień. Dostarczana jest fabrycznie z zamontowanym w pozycji pionowej modułem regulacyjnym. Pozwala on na wstępne, manualne ustawienie szukanej wartości różnicy ciśnień oraz trybu pracy. W przypadku nastawy jednej z dwóch charakterystyk regulacji różnicy ciśnień (Δp-v lub Δp-c) pompa będzie się stale dostosowywać do zmiennego zapotrzebowania mocy instalacji, które powstaje przede wszystkim w przypadku zastosowania zaworów regulacyjnych: termostatycznych, strefowych, mieszaczy itp.

Podstawowe zalety elektronicznej regulacji to:
• oszczędność energii pzy równoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji,
• redukcja hałasu przepływowego,
• brak konieczności stosowania zaworów nadmiarowo-upustowych.

Rodzaj regulacji Δp-v:
• charakterystyka proporcjonalna

W trybie regulacji Δp-v układ elektroniczny zmienia liniowo wartość zadaną różnicy ciśnień utrzymywaną przez pompę w zakresie między Hs i ½ Hs. Wartość zadana różnicy ciśnień H zmienia się wraz z przepływem Q.

Zalecenie:
Stosować w ramach modernizacji instalacji, gdzie:
• selekcja punktu krytycznego jest niemożliwa,
• pojawiają się problemy z hałasem w związku z zastosowaniem zaworów dławiących np. termostatycznych,
• prace budowalne zostały zakończone przed laty.

Regulacja Δp-v pozwala na rozszerzenie zakresu regulacji.


Zastosowanie:
• instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, charakteryzujące się dużymi stratami ciśnienia,
• systemy dwururowe z zaworami termostatycznymi / strefowymi i małym autorytecie poboru,
• układy o znaczących długościach przewodów rozprowadzających, z dużymi stratami ciśnienia w częściach instalacji, przez które przepływa cały strumień czynnika.

Rodzaj regulacji Δp-c: charakterystyka stałociśnieniowa
W trybie regulacji Δp-c układ elektroniczny utrzymuje wytwarzaną przez pompę różnicę ciśnienia w dopuszczalnym zakresie przepływu na stałej, wstępnie zadanej wartości Hs.

W przypadku spadku przepływu, powodowanego dławieniem na hydraulicznych urządzeniach regulacyjnych, następuje dopasowanie wydajności pompy do rzeczywistego zapotrzebowania instalacji poprzez redukcję prędkości obrotowej.

Zastosowanie:
• w dawnych instalacjach grawitacyjnych,
• w instalacjach z nieznacznymi stratami ciśnienia,
• w częściach, przez które przepływa cały strumień czynnika – krótkie obiegi kotłowe, wymiennikowe, przewody rozprowadzające,
• instalacje ogrzewania płaszczyznowego,
• obiegi pierwotne.

Rozwiązania optymalizujące obsługę
Panel sterujący
Pompa Wilo-Yonos MAXO jest wyposażona w wielofunkcyjny wyświetlacz LED, umożliwiający regulację oraz kontrolę pracy pompy w każdej chwili. Wyświetlacz jest czytelny a obsługa intuicyjna. Wybór wszystkich funkcji i opcji ustawień jest prosty i przejrzysty.

Na wyświetlaczu LED przedstawiana jest wartość wysokości podnoszenia, wyrażona w m H2O.Wartość zadaną można ustawić lub zmienić za pomocą czerwonego pokrętła Wilo z precyzją co 0,5 metra.


Pełna diagnostyka stanów pracy oraz awarii, prezentowana jest na wyświetlaczu w postaci przyporządkowanych konkretnych kodów błędów, pozwalając na szybszą i skuteczną naprawę.

Prosta nastawa parametrów pracy za pomocą czerwonego pokrętła Wilo

Regulacja nastawy oraz trybu pracy pompy realizowana jest za pomocą intuicyjnego, czerwonego pokrętła Wilo. Pozwala ono na precyzyjną nastawę wartości wysokości podnoszenia w jednym z dwóch trybów regulacji różnicy ciśnień bądź na wybór jednej z 3-ch nastaw stałej prędkości obrotowej.

Bezpieczeństwo pracy
Zbiorcza sygnalizacja awarii
Pompy Wilo-Yonos MAXO wyposażone są w zintegrowaną sygnalizację awarii, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo pracy całej instalacji. To cecha, która wyróżnia ten typoszereg na rynku.

Bezpotencjałowy styk, zaprojektowany jako normalnie zamknięty (NZ) pozwala na wyprowadzanie sygnału o pojawieniu się awarii do zewnętrznego układu automatyki budynku (BMS).

Obciążenia styków:
• dopuszczalne minimalne: 12V DC, 10 mA
• dopuszczalne maksymalne 250V AC, 1A.

Styk awarii pozostaje zamknięty w następujących warunkach:
• pompa pozostaje bez napięcia sieciowego,
• nie występuje awaria,
• całkowita awaria modułu regulacyjnego.

Styk awarii rozwiera się, gdy pompa jest zasilana i następuje jeden z następujących błędów:
• przeciążenie sinika,
• zbyt wysoka temperatura modułu regulacyjnego, zbyt wysoka temperatura modułu regulacyjnego,
• zablokowanie pompy,
• uszkodzone połączenie miedzy silnikiem a modułem regulacyjnym,
• zbyt niskie bądź zbyt wysokie napięcie sieciowe.

Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika:

Dla pełnego komfortu użytkowania wysokosprawne pompy Wilo-Yonos MAXO wyposażone są w zintegrowane zabezpieczenie silnika, chroniące pompę przed wystąpieniem nadmiernej temperatury, prądem czy zablokowaniem wirnika. Dzięki temu nie jest wymagany zewnętrzny wyłącznik ochronny silnika.

Funkcje zapewniające komfort pracy

Funkcja deblokady pozwalająca na odblokowania wirnika po okresie przestoju
Częstym problemem pojawiającym się szczególnie jesienią, przed rozruchem pompy, było zablokowanie wirnika spowodowane tzw. kamieniem kotłowym osadzającym się na wirniku. Funkcja odblokowania pozwala na wprowadzenie wirnika w ruch rotacyjny w obu kierunkach, aż do wyswobodzenia wirnika i poprawnej pracy pompy. W nowych pompach Wilo-Yonos MAXO dzieje się to całkowicie automatycznie.

Automatyczny powrót do ustawionych parametrów pracy
W przypadku zaniku napięcia, spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi bądź też awarią sieci, pompa nie przechodzi do ustawień fabrycznych, lecz powraca do nastawy sprzed awarii. Pozwala to uniknąć konieczności ponownych wizyt u Klienta celem programowania pompy po każdym zaniku napięcia.

Automatyczne odpowietrzania komory wirnika bez konieczności używania śruby odpowietrzającej
Odpowietrzenie komory wirnika następuje automatycznie, dzięki systemowi automatycznej regulacji prędkości obrotowej oraz wewnętrznej budowie pompy. Podczas przepływu medium w przestrzeni wirnika filtr znajdujący się w wale oraz wkładka filtracyjna na płycie łożyskowej zmniejsza przedostawanie się najmniejszych cząsteczek ściernych. Uszczelnienie pomiędzy wirnikiem a płytą łożyskową zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń w szczelinie łożysk po stronie silnika.

Korzyści: szybkie automatyczne odpowietrzenie komory wirnika ogranicza ryzyko pracy na sucho oraz powstawania szumów.

Rozwiązania oszczędzające czas pracy
Wygodne i szybkie podłączenie w różnych pozycjach z zastosowaniem wtyczki Wilo

Oszczędność czasu dzięki wtyczce Wilo
Wtyczka Wilo umożliwia szybkie i proste podłączenie w różnych pozycjach montażowych. Ułatwia to pracę Specjalistom w zakresie techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej, oszczędza czas i pieniądze.


Nowa Wtyczka Wilo w kilku szybkich krokach pozwala na wykonanie przyłącza elektrycznego:

• Za pomocą śrubokręta typu Torx lub płaskiego odkręcić jedną śrubę mocującą wtyczkę w module regulacyjnym.
• Dzięki zastosowanemu zabezpieczeniu śruba pozostanie na miejscu.
• Odkręcić oba dławiki kablowe i zdjąć górną cześć wtyczki.
• Podłączyć przewody napięcia zasilania i ew. sygnalizacji awarii.
• Zaczepić górną cześć wtyczki do zawiasów w dolnej części, a następnie dokręcić dławiki kablowe.
• Włożyć wtyczkę do gniazda modułu regulacyjnego, śrubokrętem dokręcić wtyczkę do pozycji końcowej.

Podłączenie przewodu sieciowego i przewodu zbiorczej sygnalizacji awarii, ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed wyrwaniem.

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»