Nawiewniki Brevis - skuteczne narzędzia w walce ze smogiem

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce przekracza kilkukrotnie obowiązujące normy i jest najbardziej skażonym powietrzem w Europie. Wdychamy szkodliwe substancje rozproszone w powietrzu.: siarczany, azotany, amoniak, czarny węgiel oraz tlenki (np. siarki, glinu, albo żelaza) i sole. Największe zagrożenie dla zdrowia stwarzają cząsteczki pyłu zawieszonego, oznaczane są jako PM10 i PM2.5. Antysmogowe nawiewniki powietrza Brevis skutecznie ograniczają przenikanie szkodliwych substancji do wnętrza.


Firma Brevis odpowiadając na potrzebny rynku wprowadziła nową jakość nawiewników powietrza dedykowanych wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej. Brevis proponuje nawiewniki antysmogowe, które wyposażone są w wymienne filtry pochłaniające pyły zawieszone PM10 i PM2.5, pyły węglowe, cementowe i przemysłowe, pyłki i zarodniki roślin, a także roztocza i większe bakterie.
URBINO

Te niewielkie, automatycznie sterowane urządzenia pozwalają na wnikanie świeżego powietrza do pomieszczeń. Zarówno czernię Urbino jak i nawiewnik Insolio można zamontować w nowych lub już istniejących oknach. Urządzenia wyposażone są w wymienny antysmogowy i antyalergiczny filtr powietrza. Filtry te pochłaniają szkodliwe dla zdrowia pyły: do 85% pyłu zawieszonego PM10 oraz do 30% pyłu zawieszonego PM 2,5. Dodatkowo absorbują pyłki roślin. Obsługa urządzeń jest na tyle prosta, że filtry bez pomocy fachowca wymienimy sami. Najlepiej dwa razy w roku, na początku sezonu grzewczego i po jego zakończeniu.

Brevis Insolio - pierwszy nawiewnik antysmogowy
 

Linia nawiewników Insolio została zaprojektowana tak, aby uniknąć frezowania szczelin przy montażu nawiewnika. Rozwiązaniem jest umieszczenie elastycznego kanału przelotowego pomiędzy górną częścią ramy a nadprożem. Prostszy montaż, lepszy efekt! Dlaczego? Okno zachowuje deklarowane parametry termiczne i akustyczne

Precyzyjne, ciche automatyczne sterowanie różnicą ciśnień umożliwia przepływ dokładnie takiej ilości powietrza, jakiej potrzebujesz. Dzięki temu dom nie traci ciepła, a Ty oszczędzasz.

Odporny na przemarzanie regulator zapewnia wysoką izolacyjność termiczną. Powierzchnia nawiewnika pozostaje sucha nawet podczas dużych mrozów. Zastosowanie spienionego polipropylenu w konstrukcji kanału przelotowego zabezpiecza nadproże przed wychłodzeniem i zapewnia dobrą izolacyjność akustyczną również w standardowej wersji nawiewnika.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»