I nagroda w konkursie: Schody, ul. Śliska w Krakowie

I nagroda w konkursie: Schody, ul. Śliska w Krakowie
Nasz projekt schodów terenowych pomiędzy ul Kawaleryjską a Zamoyskiego oparliśmy na dwóch założeniach: Po pierwsze - priorytetem jest stworzenie dostępnej przestrzeni publicznej, która ma przede wszystkim służyć mieszkańcom i dawać im nowe możliwości spędzania czasu w mieście, gdyż przestrzeń publiczna nie jest jedynie pochodną ścian i posadzek, lecz rozwiązaniem skomplikowanego równania, którego niewiadomymi są, wszyscy jej użytkownicy a wynikiem — całokształt wydarzeń w danym momencie. Po drugie zaś, że należy zaprojektować miejsce charakterystyczne i niepowtarzalne, będące nową jakością w okolicy. Nasz projekt łączy oba założenia, stanowiąc wyraźny punkt na mapie Krakowa oraz dając mieszkańcom maksymalnie elastyczną i urozmaiconą przestrzeń miejską. Myślą przewodnią projektu było uzyskanie jak największej płaskiej przestrzeni, którą można byłoby wykorzystać jako publiczne miejsca spotkań czy spędzania wolnego czasu - aby tego dokonać, zaprojektowaliśmy trzy proste biegi schodowe oddzielone od siebie szerokimi spocznikami o charakterze placów.


PROJEKTOWANE PRZESTRZENIE I ICH FUNKCJE
Nasz projekt to w uproszczeniu trzy szerokie przestrzenie znajdujące się na różnych wysokościach, które różnią się od siebie funkcją i charakterem i zostały połączone biegami schodowymi. Idąc od strony ul. Śliskiej pierwszą przestrzenią jest kameralny plac o głębokości około 14,5 metra, który znajduje się bezpośrednio przed pierwszym biegiem schodów.
Nasz projekt zakłada stworzenie w tym miejscu przestrzeni, w której można by postawić stragany lub swobodnie zaparkować food-trucka dzięki czemu miejsce zyskałoby nową funkcję i nowe możliwości spędzania w nim czasu. Przestrzeń ta oferowałaby by również miejsca do siedzenia w postaci specjalnie zaprojektowanych ławek i stolików, subtelne oświetlenie oraz zieleń w postaci drzew o wysokości około 5-6 metrów. Jednolita kolorystyka, meble miejskie, starannie dobrana zieleń oraz mała gastronomia czy tymczasowy stragan tworzą klimat miejskiego salonu, którego zdecydowanie brakuje w najbliższym sąsiedztwie. Od strony północnej przestrzeń prowadzi do najniższego poziomu windy, jak również gwarantuje dostęp do budynków znajdujących się na działkach : 341.1 i 341.2.W kolejnej zaprojektowanej przez nas przestrzeni znajdują się wejścia do budynków zlokalizowanych na działkach 342/1.1, 344/1.1 oraz 343/3.1, przez co plac ten ma charakter wewnętrznego podwórka pomiędzy wspomnianymi budynkami. Charakterystycznym elementem tej przestrzeni jest winda, która stanowi wertykalną dominantę oraz kameralne siedziska i stolik, które zostały zaprojektowane na jeden ze ścian szybu windowego i domyślnie służyć mają pracownikom i mieszkańcom budynków, z których wyjścia prowadzą bezpośrednio do opisywanej przestrzeni. Kompozycję dopełnia zieleń znajdująca się w donicach przy krawędzi biegów schodowych oraz centralnie rosnące drzewo.

Kolejny poziom to miejsce, z którego można wejść do budynku 343/3.1. W ramach projektu studialnego proponujmy również możliwość utworzenia dodatkowego wejścia do lokalu znajdującego się w budynku 342/1.1, które byłoby zdecydowanie bardziej korzystne niż dotychczasowe wejście od strony podwórka. Charakterystycznym elementem tej przestrzeni jest przewieszona nad nią kładka oraz znajdujące się pod nią huśtawki. W przestrzeni tej znajduje się również zieleń w postaci niskich drzew a schody znajdujące się po obu stronach zaprojektowane zostały w części swojego biegu jako siedziska dzięki czemu można na nich również usiąść. Idąc dalej schodami w stronę ul. Zamoyskiego wychodzimy bezpośrednio na chodnik.WINDA, KŁADKA ORAZ DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dostęp dla niepełnosprawnych a także osób starszych czy matek z wózkami gwarantuje winda, która została zaprojektowana tak, aby optymalnie wykorzystać istniejące ukształtowanie terenu a tym samym -obniżyć koszta związane z budową obiektu. Winda znajduje się w połowie długości schodów w miejscu, które już w stanie obecnym pozwala na swobodny dostęp do windy z poziomu ulicy Śliskiej co ma wpływ na zminimalizowanie prac związanych z ukształtowaniem gruntu i wykopami ziemnymi. Od strony ul. Zamoyskiego dostęp do windy umożliwia nadwieszona nad schodami kładka, która pełni również funkcję estetyczną wprowadzając do projektu dynamiczną formę będącą również zadaszeniem dla jednego ze spoczników, jak i miejscem do którego podwieszone zostały huśtawki.MATERIAŁY
Posadzki, stopnie schodów, ściany szybu winowego oraz siedziska i ławki wykonano z elementów betonowych barwionych w masie. Wypełnienia balustrad wykonane zostały z siatki z linki stalowej nierdzewnej. Lampy oraz balustrady zaprojektowane zostały ze stali malowanej proszkowo na kolor czerwony dopasowany do koloru posadzki.

ZAKRES STUDIALNY: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA DZIAŁCE 343/1 ORAZ KOLORYSTYKA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW
Nasz projekt nie przewiduje konieczności przebudowy budynku na działce 341/1 jednakże zaprojektowana przez nas przestrzeń stwarza optymalne warunki do jego transformacji pod kątem, chociażby utworzenia wewnątrz małej kawiarni, która mogłaby otworzyć się na zaprojektowany przez nas przy ul. Kawaleryjskiej plac. Nasz projekt nie wymaga zmiany kolorystyki elewacji budynków przylegających do projektowanego terenu. Sugerujemy jedynie przemalowanie ścian budynków na działce nr. 341.1 oraz 341.2 na kolor czerwony (RAL 2001) bądź biały, jednak nie jest to wymagane i nie wpływa to znacząco na odbiór projektu.KOLORYSTYKA
W projekcie zdecydowaliśmy się nadać jednolitą kolorystykę wszystkim elementom przestrzeni, jak i posadzkom oraz biegom schodowym. Czerwony kolor (RAL 2001) wyróżnia się w okolicy i wraz z zielenią wysoką i oświetleniem tworzy subtelny i elegancki, choć niezobowiązujący klimat miejskiego salonu, który nie tylko łączy ulicę Śliska, oraz Zamojskiego, ale również stanowi charakterystyczny interwał pomiędzy Parkiem Bednarskiego a osiedlami mieszkalnymi.OŚWIETLENIE
W projekcie przyjęliśmy kilka rodzajów oświetlenia, aby nie tylko rozjaśnić przestrzeń, ale również nadać jej odpowiedni nastrój. Biegi schodowe oraz posadzki doświetlone są wąskimi liniowymi oprawami świetlnymi zlicowanymi z powierzchnią. Plac od strony ul. Kawaleryjskiej jest dodatkowo oświetlony latarniami o prostej minimalistycznej geometrii. W pobliżu windy zastosowano oprawę kinkietową, która rzuca stożkowe skoncentrowane światło na siedziska i stolik nadając temu miejscu unikatowy charakter. Pod kładką zaprojektowano oświetlenie liniowe nastropowe, które dodatkowo doświetla przestrzeń od góry tworząc wrażenie domkniętej „salonowej- przestrzeni.

Pracownia:
http://www.archit.pl/
Arch_it

Zobacz
Ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy - Schody, ul. Śliska w KrakowieZaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»