Projekt adaptacji klasztoru Santa María la Real de Valdeiglesias w Hiszpanii

Projekt adaptacji klasztoru Santa María la Real de Valdeiglesias w Hiszpanii

Koncepcja adaptacji klasztoru Santa María la Real de Valdeiglesias w Hiszpanii to oryginalny i ciekawy projekt studentów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. To udane połączenie szacunku dla historii i ochrony zabytkowego miejsca ze współczesnym projektowaniem.

Autorami pracy są Viktoria Bagińska, Zofia Napiontek i Roman Michalczak. Projekt został zgłoszony do konkursu "Never Enough Architecture" realizowanego przez platformę Never Enough Architecture. O konkursie pisaliśmy tutaj.

Polski zespół otrzymał jako jedyny z Polski wyróżnienie honorowe w konkursie. Jury doceniło przemyślane i zrównoważone rozwiązania zastosowane w projekcie. Poniżej prezentujemy całą koncepcję wraz z autorskim opisem jego twórców.

Hasło konkursu "Adaptive Reuse and Placemaking" dotyczyło adaptacji tego miejsca i stworzenia w nim nowych funkcji, tak, aby mogło ono cieszyć się uznaniem zwiedzających. Celem konkursu było spopularyzowanie obiektu w Pelayos de la Presa oraz znajdującego się w pobliżu zbiornika wodnego San Juan i zachęcenie turystów do odwiedzania lokalizacji przez cały rok. Uczestnicy konkursu mieli stworzyć zrównoważone, skoncentrowane na społeczności i środowisku, estetyczne projekty chroniące dawną strukturę obiektu.

Program funkcjonalny obejmował:
  • Projekt przestrzeni koncertowej dla 300 osób, uwzględniający warunki klimatyczne.
  • Projekt stref wystawienniczych.
  • Projekt obszarów pełniących funkcje społeczne i integracyjne. Propozycja miejsc warsztatowych, rynków, placów zabaw, przestrzeni edukacyjnych.
  • Projekt stref przyjaznych zwierzętom.
  • Projekt łatwo dostępnych przestrzeni technicznych i toalet.
  • Projekt przestrzeni dodatkowych, np. kawiarni, restauracji, miejsc medytacji, czytelni i innych miejsc czyniących obiekt atrakcyjny przez cały rok.
  • Projekt przestrzeni zewnętrznych.

Organizatorzy konkursu zwrócili uwagę, że podany program to tylko sugestie dotyczące przekształcenia klasztoru. Pozostawili oni uczestnikom możliwość dodania dowolnych przestrzeni o różnorodnych funkcjach, wymiarach i rozmieszczeni.

Autorzy: Viktoria Bagińska, Zofia Napiontek, Roman Michalczak
Nazwa uczelni: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Wydział: Architektura i wzornictwo
Kierunek: Architektura
Rok studiów: 1 rok magisterki
Rok rozpoczęcia studiów: 2023
Opieka naukowa: Mgr. Inż. Arch. Szymon Januszewski
Projekt skupia się na stworzeniu otwartej przestrzeni, sprzyjającej integracji i wspólnym doświadczeniom. Obiekt jest dostosowany do potrzeb rodzin, osób indywidualnych, dorosłych, dzieci, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Jest również przyjazny dla zwierząt, z wyznaczoną strefą przypominającą parkowe otoczenie. Duży nacisk kładziony jest na relacje między przestrzeniami wewnętrznymi a zewnętrznymi oraz otwartość na krajobraz. Poza murami klasztoru sugerowane są nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwietnych łąk, ze szklarniami zachęcającymi odwiedzających do uczestnictwa w lokalnych inicjatywach ogrodniczych.


Ze względu na szacunek dla naturalnego, zabytkowego charakteru miejsca, zastosowany został uniwersalny moduł struktury. Stanowi on zarówno konstrukcję jedno-kondygnacyjnego pawilonu, pełniącego rolę "zamkniętego dziedzińca", konstrukcję kładek unoszących się nad klasztorem, jak i dach kościoła.Pawilon projektowany na zewnątrz ma za zadanie pomieścić w sobie większość funkcji administracyjnych i technicznych, tak aby nie musiały być one zlokalizowane w zabytkowym klasztorze. W dawnym obiekcie znajdują się jedynie najważniejsze funkcje kulturowe – sala koncertowa w kościele oraz przestrzenie wystawowe i kładki na terenie ruin.


Moduł wykonany jest ze stali i szkła. Jest on niezależnie montowany kotwami do gruntu. W projekcie zachowana jest odpowiednia odległość od historycznych murów klasztoru. Ma to na celu pozostawienie ich w stanie nietkniętym. Wyjątkiem jest konstrukcja dachu kościoła, która została zamocowana w istniejących zabytkowych murach. Moduł jest powtarzalny i skalowany w zależności od projektowanej przestrzeniZastosowane w projekcie niskie rampy i szklane podłogi (pozostawiające widok na zabytkową posadzkę) posłużyły jako wyrównanie zmian wysokości terenu i polepszenie dostępności do obiektu.


 plansza konkursowaAutorskie podsumowanie projektu:

Realizacja konkursu Adaptive Reuse x Placemaking pozwoliła nam na zastosowanie teorii współczesnej konserwacji zabytków w praktyce. Nauczyliśmy się projektować przestrzeń społeczną podążając za duchem czasu i adaptować stary obiekt na nowe funkcje. Rzetelna i racjonalna adaptacja zakładała stworzenie nowej przestrzeni z szacunkiem dla starej formy i potrzeb użytkowników. Dzięki dokładnie wykonanej dokumentacji konserwatorskiej mogliśmy w sposób precyzyjny określić problemy projektowe i szukać dla nich rozwiązań. Znalezienie koncepcji poprzedzone było szukaniem wielu różnych idei, zarówno w formie nowej struktury jak i umiejscowienia funkcji. Dzięki temu mieliśmy pewność, że ostateczna decyzja była najlepsza. Jesteśmy zadowoleni z finalnego efektu pracy, ponieważ wiemy, że jako zespół rzetelnie podeszliśmy do adaptacji zabytku, tworząc interesującą przestrzeń kulturową. Bardzo miło nam się współpracowało, nauczyliśmy się konstruktywnej wymiany myśli i pozytywnej dyskusji nad wieloma aspektami naszego projektu.


Informacje na temat zespołu:


Viktoria Bagińska 

Absolwentka Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego oraz Architektury na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP). Obecnie kontynuuje naukę na UAPie na 1 roku studiów magisterskich. W 2023 roku obroniła dyplom inżynierski - Centrum sztuki i integracji kulturowo-społecznej w sąsiedztwie Rynku Wildeckiego w Poznaniu. W latach 2019- 2023 była członkiem Samorządu Studenckiego. Współorganizowała pierwszą edycję Balu Architekta 2019 oraz XI i XII edycję Studenckich Targów Sztuki UAP. W roku 2022/23 w ramach wymiany Erasmus+ studiowała na niemieckim uniwersytecie Hochschule Anhalt w Dessau-Roßlau. Podczas semestru realizowała projekt adaptacji Slaughterhouse w Halle (Saale), który następnie był prezentowany przed władzami miasta. Od 2023 jest członkiem koła naukowego Architektonika na UAPie. Jest uczestniczką wielu warsztatów, konferencji, targów, a jej prace brały udział w wielu wystawach oraz konkursach. Interesuje się szeroko pojętą sztuką, projektowaniem parametrycznym, tworzeniem muzyki i podróżami.

Media społecznościowe: @v.baginska_archidesign
Zofia Napiontek

Urodzona w Poznaniu. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu na kierunku matematyczno-fizycznym. Architektoniczną podróż rozpoczęła na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Dzięki programowi Erasmus+, na pierwszym stopniu miała okazję doświadczyć także życia akademickiego na Universidade Portucalense w Porto. Obroniła dyplom inżynierski - Projekt dworca kolejowego w Juracie, skupiając się na tematyce budownictwa pasywnego. Semestr za granicą skłonił ją do tego, by po obronieniu dyplomu w 2023 roku, wybrać się ponownie do Porto, tym razem w ramach praktyk absolwenckich. Aktualnie jest studentką drugiego stopnia architektury - naukę kontynuuje na UAP. Poza jej zawodową pasją, zawsze nurtowały ją różne formy twórczości. Malowanie i fotografia stały się jej sposobem na rozwijanie kreatywności i poczucia estetyki. Jednak swoje serce oddaje na co dzień tańcu, który mocno definiuje jej otwartą i energiczną osobowość.

Roman Michalczak

Ukończył liceum numer 9 im. K. Libelta w Poznaniu, kierunek matematyczno-fizyczny. W 2019 roku rozpoczął naukę na kierunku architektura, na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W trakcie studiów rozwijał swoją wiedzę i pasję w zakresie budownictwa, projektowania i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. Pielęgnował też swój warsztat rysunkowy uczęszczając do pracowni rysunku technicznego i artystycznego oraz malarstwa. Największą przyjemność sprawia mu projektowanie zieleni w architekturze oraz organizacja przestrzeni urbanistycznych i podmiejskich. Dyplom inżynierski o tematyce rewitalizacji i rozbudowy architektury zabytkowej ukończył z wynikiem bardzo dobry. Aktualnie jest studentem drugiego stopnia architektury - naukę kontynuuje na UAP.

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»