Ogólnopolska konferencja Przepis na miasto 2

Ogólnopolska konferencja Przepis na miasto 2

Studenci poszukają "Przepisu na miasto" po raz drugi. Konferencja poświęcona zagadnieniom świata miejskiego - od urbanistyki i architektury po transport i środowisko - odbywać będzie się w dniach 17 - 18 maja 2018 roku w Krakowie. Co w programie?

Część 1.: ogólnopolska konferencja

Część konferencyjna odbędzie się pierwszego dnia wydarzenia, tj. 17 maja (czwartek). Podczas kilku sesji referatowych zaprezentują się młodzi adepci architektury, gospodarki przestrzennej, geografii czy transportu, a dodatkowo konferencję wzbogaci panel wykładowy zaproszonych gości. Konferencja będzie dotyczyła takich tematów jak:
 • Ochrona i kształtowanie środowiska miejskiego
 • Planowanie przestrzenne i rozwój miast
 • Projektowanie urbanistyczne i transportowe obszarów śródmiejskich
 • Smart cities - energooszczędne planowanie miast
 • Powiązania transportu i urbanistyki w planowaniu miast
 • Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
 • Systemy informacji przestrzennej (GIS)
 • Ruch pieszy i rowerowy, zrównoważona mobilność miejska
 • Planowanie transportu na terenach pokolejowych, rewitalizowanych
 • Zrównoważony transport
 • Partycypacja społeczna w planowaniu miast
 • Transport miejski

Podczas konferencji odbędzie się sesja posterowa celem wizualnej prezentacji
wyników badań oraz projektów architektonicznych i urbanistycznych. 

Tematyka posterów:
 • Projekty architektoniczne
 • Projekty urbanistyczne i koncepcje zagospodarowania wybranego terenu
 • Ochrona i kształtowanie środowiska miejskiego
 • Planowanie i rozwój miast
 • Projektowanie urbanistyczne i transportowe obszarów śródmiejskich
 • Smart cities - energooszczędne planowanie miast
 • Powiązania transportu i urbanistyki w planowaniu miast
 • Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
 • Systemy informacji przestrzennej (GIS)
 • Partycypacja społeczna w planowaniu miast
 • Ruch pieszy i rowerowy, zrównoważona mobilność miejska
 • Planowanie transportu na terenach pokolejowych, rewitalizowanych
 • Zrównoważony transport
 • Transport miejski

Część 2.: warsztaty transportowo-urbanistyczne

Drugą częścią „Przepisu na miasto” będą warsztaty transportowo-urbanistyczne, które odbędą się w dniach: 18-19 maja br. Ponownie zorganizowane zostaną w formule MIASTO 24. Studenci będą pracować pod okiem specjalistów z Politechniki Krakowskiej oraz zaproszonych gości.

Terminarz: 
 • 25 lutego - zgłoszenie czynnego udziału w części konferencyjnej, termin nadsyłania abstraktów 
 • 4 marca – akceptacja streszczeń 
 • 25 marca – termin nadsyłania referatów
 • 22 kwietnia– zgłoszenie biernego udziału w konferencji oraz czynnego udziału w warsztatach
 • 22 kwietnia– maksymalny termin zgłoszenia posteru 
 • 11 maja – zgłoszenie biernego udziału w konferencji 
 • 17 maja – pierwsza część wydarzenia: konferencja
 • 18 -19 maja – druga część wydarzenia: warsztaty w formule MIASTO 24

Aby zgłosić się do udziału w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szczegóły na stronie wydarzenia.

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»