Wydarzenia
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 15.04.2019 10:51


Wyniki konkursu Fabryka Pełna Życia

Wyniki konkursu Fabryka Pełna Życia

11 kwietnia 2019 poznaliśmy werdykt sądu konkursowego międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Wygrała praca autorstwa biura ANALOG Piotr Śmierzewski. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 22 000 zł i zlecenie na zaprojektowanie Fabryki Pełnej Życia. Jak podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej – w ten sposób nasz projekt stworzenia tętniącego życiem serca miasta przechodzi do fazy realizacyjnej. Jeszcze w tym roku chcemy powołać operatora Fabryki Pełnej Życia i rozpocząć rozmowy z potencjalnymi inwestorami.I NAGRODA

(22 tys. zł. oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki)

ANALOG PIOTR ŚMIERZEWSKI
 
Piotr Śmierzewski
Michał
Czeszejko
Rafał Śliwa
Artur Górski
Igor Klyus

 
UZASADNIENIE
Nagrodę przyznano za wysoki poziom warsztatu urbanistycznego, uwidocznionego w przedstawionych rozwiązaniach. Praca w interesujący sposób w oparciu o potencjał miejsca kreuje nowy obraz śródmieścia Dąbrowy Górniczej.
Jako wartościowe i wnoszące nową jakość w przestrzeń miejską uznano:
 • układ przestrzenny oparty o sekwencję 4 zróżnicowanych placów. Przy czym na szczególne uznanie zasługuje zasadnicza decyzja projektowa w obszarze A (Fabryka Pełna Życia), czyli stworzenie zewnętrznej przestrzeni o odpowiednich proporcjach i charakterze odmiennym od reprezentacyjnego charakteru Placu Wolności i ulokowanie placu miejskiego we wnętrzu dawnej fabryki Defum, a nie obok niej;
 • Czytelne powiązania kompozycyjne i piesze z otaczającymi terenami w szczególności z parkiem Śródmiejskim, centrum handlowym Pogoria i przyszłościowym centrum przesiadkowym;
 • sugestię spowolnienia ruchu kołowego ulicy Królowej Jadwigi;
 • operowanie czytelną siatką urbanistyczną krystalizującą i stabilizującą założenie urbanistyczne;
 • wykształcenie zróżnicowanych w wielkości i klimacie przestrzeni publicznych;
 • zaproponowanie atrakcyjnych nowych pół inwestycyjnych, wzbogacających istniejący układ przestrzenny. Nagrodzona praca najlepiej określa przestrzeń, od której należy zacząć inwestowanie w obszarze śródmieścia Dąbrowy Górniczej jako przestrzeń zlokalizowaną w północnej części zespołu hal dawnych zakładów Defum, „wyciętą” z zespołu hal;
 • właściwe relacje pomiędzy wielkością zabudowy adaptowanej i projektowanej;
 • elastyczne podejście do adaptacji istniejących hal fabrycznych;
 • zarysowanie długofalowej strategii, która będzie przygotowana na dowolną możliwą dynamikę rozwoju miasta.
 
II NAGRODA

(18 tyś zł.)

M.O.C. ARCHITEKCI SP Z O.O. S.K.
 
Błażej Janik
Ewa Janik
Krzysztof Kaczmarczyk
Małgorzata Karolak

 
UZASADNIENIE
Nagrodę przyznano za prawidłową dyspozycję przestrzenną, budującą nowy kwartał miejski w oparciu o istniejąca
tkankę poprzemysłową, integrację przestrzeni obszaru Fabryki Pełnej Życia, strefy między PKZ a placem Wolności
oraz obszaru parku Hallera. Obwodowo wprowadzone nowe obiekty kubaturowe, umożliwiają realizację różnych
scenariuszy w ramach rewitalizacji tego obszaru Dąbrowy Górniczej. O wartości pracy stanowią również
operowanie prawidłową skalą oraz usytuowanie lokalnego akcentu. Sąd Konkursowy wysoko ocenił rewitalizację
zastanej substancji Fabryki Pełnej Życia zmierzającą do ukształtowania struktury ulic, ciągów pieszych, placów
miejskich, zadaszonych pasaży i parkowej zieleni śródmiejskiej. Dostrzega sekwencję trzech Placów: Głównego,
Przy Suwnicy i Północnego. Opis pracy ujawnia rzetelny stosunek do ochrony dziedzictwa przestrzennego
istotnego dla budowania tożsamości regionu i miasta.
 
Zastrzeżenia budzą:
 • rozwiązanie placu Wolności oraz jego powiązania z przyszłym założeniem, szczególnie po stronie wschodniej
 • Pałacu Kultury Zagłębia;
 • operowanie zbyt drobnymi elementami zieleni nie budującymi atrakcyjnych przyszłych przestrzeni publicznych;
 • lokalizacja drobnej grzebieniowej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kolejowej w rejonie oddziaływania akustycznego magistrali kolejowej.
 • Koncepcja definiując „kompletną” strukturę urbanistyczną i dyspozycję funkcjonalno-przestrzenną może nie być wystarczająco odporna na zmienną w czasie dynamikę procesów inwestycyjnych. Wątpliwości Sądu Konkursowego budzą propozycje powiązań funkcjonalno-przestrzennych północnego „brzegu” zadanego obszaru, a w szczególności powiązań komunikacyjnych ze strefą Dworca PKP.


III NAGRODA

(14 tyś zł.)
 
HEINLE,WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI SP.Z O.O.

Anna Stryszewska-Słońska
Edward Schultz
Katarzyna Skowronek
Łukasz Umiński
Łukasz Kaczmarek
Karol Mądrecki

 
UZASADNIENIE
Nagrodę przyznano za dobry poziom warsztatu urbanistycznego oraz wykreowanie czytelnego, przekonującego
układu przestrzennego. Na szczególne uznanie zasługuje propozycja rozwiązania rejonu Placu Wolności, w
czytelny i zdyscyplinowany sposób łącząca obszary zurbanizowane ze swobodną zielenią parkową. Rozwiązanie
pół inwestycyjnych w pobliżu ronda jako „bramy miejskiej” jest interesującą propozycją o dużych walorach
przestrzennych. Wartością pracy jest również próba wpisania tego obszaru w szersze założenie plant wokół
śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Sąd Konkursowy wysoko ocenił poszukiwanie lokalizacji kluczowych przestrzeni
dla nowego Śródmieścia – takich jak plac Rynku o obrysie kwadratu czy salon miejski w przestrzeni przeszklonego
pasażu – na styku obszarów funkcjonalnych i osi powiązań komunikacyjnych. Dostrzeżono znaczenie idei
domknięcia „zielonego ringu” Dąbrowy Górniczej. Praca formułuje strefy funkcjonalne nowego centrum i
konsekwentnie przedstawia ideę nawarstwiania się elementów miasto- i centrotwórczych. Szczególną uwagę
zwrócono na propozycje: obszaru zabudowy biurowo-usługowej zachodniej strefy obszaru zadanego z obiektem
„inkubatora technologicznego”, sugestią docelowej adaptacji hali ZREMBu, propozycje przebudowy „cokołu”
Pałacu Kultury Zagłębia i realizacji miejskiego parku krajobrazowego.
 
Zastrzeżenia budzą:
 • mało przekonujące rozwiązanie  placu pomiędzy Pałacem Kultury Zagłebia a halami fabrycznymi;
 • propozycje powiązań funkcjonalno-przestrzennych ze strefą Dworca PKP;
 • brak czytelnych propozycji rozwiązania północnej części terenu.

 


WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE

(3 tyś zł.)
 
INCJATYWA PROJEKTOWA SP. Z O.O.

Piotr Straszak
Mikołaj Zdanowski
Paweł Jaworski
Szymon Chwazik
Magdalena Kandyba
Marta Możdżyńska
Magdalena Walczak
Adam Piotr Zając

Uzasadnienie
Wyróżnienie przyznano za poprawne rozwiązanie układu urbanistycznego. Uwagę sądu konkursowego zwróciło
także przeprowadzenie waloryzacji terenu objętego opracowaniem. Doceniono włączenie projektowanego
założenia w zielony ring obiegający centralne dzielnice Dąbrowy Górniczej. Zastosowanie współczesnego języka
form architektonicznych w umiejętny sposób wpisuje się w kontekst miejsca. Wykreowanie dominanty wieży
widokowej i wykorzystanie poprzemysłowych elementów konstrukcji jako silnych akcentów architektonicznych
ułatwia użytkownikowi tego miejsca orientację w przestrzeni całego założenia.
 


 


WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE

(3 tyś zł.)
 
STUDIO PROJEKTOWE I WZORCOWNIA ”NARADA” WISŁAW MICHAŁEK
Wiesław Michałek
Magdalena Cieślik
Magdalena Rojek
Andrzej Lipski
Eliza Wcińska


Uzasadnienie
Wyróżnienie przyznano za interesującą analizę obszaru rewitalizacji z uwzględnieniem szerokich oczekiwań
mieszkańców i wyników konsultacji społecznych. Analiza urbanistyczna połączeń komunikacyjnych i stref
rekreacji dodatkowo podwyższa walory pracy. Skupienie uwagi na człowieku - mieszkańcu miasta, zauważenie
jego potrzeb i obecnych problemów a także przedstawienie propozycji ich rozwiązania wyróżnia ten projekt na tle
pozostałych opracowań. Doceniono także ciekawy sposób rozwiązań mających na celu wprowadzenie różnych
aktywności społecznych zwiększających atrakcyjność miejsca.


WYRÓŻNIENIE HONOROWE


D+P ARCHITEKTURA PAWEŁ SKÓRA
Paweł Skóra
Dorota Skóra

 
Uzasadnienie
Wyróżnienie przyznano za śmiałą propozycję wykreowania dominanty podkreślającej znaczenie obszaru Fabryki
Pełnej Życia jako centrum miasta. Na uwagę zasługuje także lapidarność rozwiązań przestrzennych. Zasadna
gradacja funkcji w układzie pionowym całego założenia, a także propozycja zróżnicowanego przeznaczenia w
zaadaptowanych częściach istniejącej tkanki starej zabudowy fabryki umożliwia dostosowanie ich do bieżących
potrzeb.


Źródło
www.sarp.katowice.pl/Konkurs...
fabrykapelnazycia.pl/aktualnosci/...
Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

Artykuły z tagiem:projek

Konkurs urbanistyczno-architektoniczy Fabryka Pełna Życia

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia. Suma nagród w konkursie to 60 000 zł.

więcej

Debata "Konserwacja jako przyszłość architektury"

W FORUM Designu w Krakowie w Październiku odbędzie się debata pt. "Konserwacja jako przyszłość architektury". Punktem wyjścia do dyskusji będzie Manifest Konserwacji OMA Rema Koolhaasa. W spotkaniu wezmą udział architekci, konserwatorzy oraz historycy sztuki. Wydarzenie towarzyszące wystawie Sztuka - Tożsamość. 100 lat polskiej architektury

więcej

Wykład "Projektowanie domów jutra"

School of Form Uniwersytetu SWPS zaprasza na spotkanie z Romeą Muryń, polską architektką i urbanistką, absolwentką School of Design and Technology w Copenhadze i Strelka Institute of Media, Architecture and Design, która wygłosi wykład na temat projektowania domów jutra.

więcej

Spacer: radomski modernizm XX-lecia międzywojennego

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki we współpracy ze Stowarzyszenie Droga Mleczna zaprasza na pierwszy z trzech spacerów poświęconych przykładom radomskiego modernizmu XX-lecia międzywojennego. Podczas spaceru uczestnicy zapoznają się z postaciami słynnych radomsko - warszawskich architektów m.in. Alfonsem Pino oraz Kazimierzem Prokulskim i innymi.

więcej

Wykład z cyklu Od wizji do projektu - Dorte Mandrup "Conditions"

Gościem kolejnego spotkania z cyklu „Od wizji do projektu” będzie Dorte Mandrup, światowej sławy architektka, założycielka międzynarodowego studia Dorte Mandrup Arkitekter, projektantka łącząca elementy biegunowo różne. Wydarzeniu towarzyszyć będzie premiera książki „Terrain vague jako przestrzenie kulturotwórcze” z serii „Architektura kultury – kultura architektury”.

więcej

Śródmieście Gdyni kandydatem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Starania Gdyni o wpisanie jej modernistycznego śródmieścia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO weszły w nową fazę. Zostało ono wpisane na listę tentatywną, która jest ostatnim krokiem przed wpisem na listę zasadniczą. To uwieńczenie wielu lat starań i przede wszystkim konsekwentnej pracy na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego modernizmu w mieście, które powstało niespełna sto lat temu.

więcej

Wokół rewitalizacji: cykl spacerów "Praga do zamieszkania"

Trwa cykl spacerów po sercu prawobrzeżnej Warszawy "Praga do zamieszkania". Wydarzenie organizowane jest przez Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach programu "Wokół Rewitalizacji". Spacery prowadzi Katarzyna Ratajczyk z Smart Guide to Warsaw, licencjonowana przewodniczka po Warszawie.

więcej

Konkurs na projekt kładki na os. Piastowskim w Poznaniu

Trwa konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ulicą Piastowską, a Osiedlem Piastowskim w Poznaniu”. Pula nagród w konkursie wynosi 130 000 zł. I nagroda to 50 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

więcej

Browary Oh Yeah Brewing - projekt hcreates

Browary Oh Yeah Brewing to nowe miejsce w Pekinie. Połączenie tradycyjnych elementów i tekstur z industrialnymi przestrzeniami i nowoczesnym szykiem pozwoliło na stworzenie niepowtarzalnej restauracji i pijalni świeżego piwa rzemieślniczego. Projekt tego oryginalnego wnętrza opracowała pracownia hcreates. Obiekt został otwarty w lipcu 2019 roku.

więcej

. Wróć do listy tematów
dowload...
dowload...
dowload...
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj";