Dobre Innowacje. Wystawa projektów

Dobre Innowacje. Wystawa projektów fot. plakat wystawy; https://idkielce.pl/project/dobreinnowacje/


Organizatorzy zapraszają na wystawę podsumowującą projekt Dobre Innowacje!

Wystawę będzie można oglądać w trzech miejscach: od 27 kwietnia do 11 maja w Instytucie Dizajnu w Kielcach, od 18 do 28 maja na Łódź Design Festival w Łodzi oraz od 1 do 30 czerwca w Zamku Cieszyn.

Wystawa prezentuje wybrane innowacje społeczne, które stanowią odpowiedź na zauważone potrzeby seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. Zostały one zaprojektowane oraz przetestowane przez pomysłodawców, którzy skorzystali z programu Dobre Innowacje.

Na ekspozycji można zobaczyć 13 z 40 opracowanych i przetestowanych innowacji społecznych z różnych sektorów, które Komisja Oceny Innowacji uznała za posiadające największy potencjał do upowszechniania.

O programie

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych poprzez wyszukanie potencjalnych innowatorów oraz udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego i finansowego w formie grantu. Inicjatywy dotyczą dostępności produktów, usług i rozwiązań cyfrowych dla osób z niepełnosprawnością oraz seniorów o ograniczonej mobilności lub percepcji. Spełniają kryteria użyteczności ekonomicznej, powszechności, otwartości innowacji i replikowalności. W małej skali polepszą jakość życia poszczególnych osób, z kolei zastosowane masowo przyczynią się do osiągania trwałych zmian społecznych. Zachęcamy do ich naśladowania i powielania.

Organizatorzy: Zamek Cieszyn, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych ”Delta Partner”.


Źródło: Instytut Dizajnu w Kielcach


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»