Aedificium 2012


Aedificium 2012

16 i 17 marca odbędą się w Krakowie  największe w Polsce targi poświęcone konserwacji zabytkowych budynków To właśnie one stanowią o indywidualnym charakterze miast i regionów. Ta świadomość systematycznie wzrasta, zarówno wśród właścicieli, jak i samorządowców. Budżety na renowację i modernizację zabytków (bo o nich mowa) rosną z roku na rok. Spore środki na ten cel przeznacza Unia Europejska. Targi Aedificium to jedyne takie wydarzenie w Polsce, stanowiące platformę spotkań inwestorów z fachowcami od renowacji i modernizacji zabytkowych obiektów.

Targi połączone będą ze szkoleniami i wykładami. Tematyka obejmuje kwestie prawne i administracyjne, problemy finansowania inwestycji, doboru odpowiednich materiałów i fachowych wykonawców.W strefie pokazów praktycznych zaprezentowane zostaną techniki konserwatorskie i nowe materiały, stosowane przy restaurowaniu zabytkowych budynków.

Muzeum Narodowe (Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych) proponuje następującą tematykę wykładów:

działania konserwatorskie w Sukiennicach, Pałacu Ciołka, Pałacu Czapskich
w Krakowie,
audyt energetyczny,
radiomonitoring,
ramy mikroklimatyczne,
cementy romańskie (przy współpracy Instytutu Katalizy Polskiej Akademii Nauk).


Uczestnicy konferencji dowiedzą się m.in. o:

tajnikach konserwacji malowideł  bizantyjsko-ruskich w Sandomierzu,
koncepcji i realizacji przebudowy podziemi Rynku Głównego oraz stworzeniu tam muzeum,
sposobach postępowania z architekturą drewnianą (np. kościołami),
estetyce w konserwacji,
procesie renowacji Ogrodu królowej Bony na Wawelu, najstarszego zachowanego ogrodu ozdobnego w Polsce
sposobach pozyskiwania zleceń konserwatorskich,
technikach konserwacji metalu,
tajnikach oświetlania zabytków

Targi Odnowy i Utrzymania Obiektów Zabytkowych Aedificium 2012
16-17.03.2012
ul. Centralna 41A
Kraków


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»