Import/Export: Edukacja


Import/Export: Edukacja

9 kwietnia o godz. 18.00 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbędzie się trzecie już spotkanie z cyklu Import/Export pt. Edukacja.


Internet jest dziś bez wątpienia najważniejszym, pozainstytucjonalnym, narzędziem edukacji. Podczas spotkania z cyklu „Import/Export”, poświęconego edukacji architektonicznej, zaproszeni goście poszukają odpowiedzi na pytania: Jakie ryzyko niesie ze sobą usieciowienie edukacji architektonicznej? Do jakiego stopnia jest ono nośnikiem wiedzy o różnorodności, a do jakiego sposobem jej spłaszczania i uniformizacji?

Edukacja to narzędzie pozwalające na emancypację jak i kontestację zastanego porządku. Paradoskalnie jednak szkoła często staje się miejscem reprodukcji schematów w oparciu o przymus rywalizacji, tłumi rozbudzanie ciekawości, krytycyzm i zabija w jednostkach wolę poszukiwania. Ivan Illich twierdził, że większość wiedzy zdobywamy poza szkołą. W swojej książce „Odszkolnić społeczeństwo” postulował zmianę systemu edukacji na rzecz nieformalnych sposobów zdobywania wiedzy w oparciu o współpracę i dzielenie się informacjami z innymi poprzez sieć powiązań towarzyskich. Dziś narzędziem pozainstytucjonalnej wymiany informacji jest Internet. Jednak ryzyko jakie niesie ze sobą usieciowienie edukacji , to uniformizacja i spłaszczenie świata, zamiast wzbogacania jego różnorodności.

Import / Export: Edukacja
9 kwietnia (wtorek), godz. 18.00
miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3, Warszawa
goście: Zuzanna Ufnalska i Mateusz Mastalski
prowadzenie SARP OW: Aleksandra Wasilkowska, Mateusz Świętorzecki, Jan Sukiennik

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»