Biuro Architektury - Nowe zwyczaje mieszkańców. Aktualne przemiany miast


Biuro Architektury - Nowe zwyczaje mieszkańców. Aktualne przemiany miast

Wiele polskich miast boryka się obecnie z problemami społeczno-przestrzennymi, wynikającymi z braku odpowiednich regulacji prawnych, wizji rozwoju oraz kontroli nad przemianami przestrzeni miejskich. Nadal też wyraźnie brakuje społecznego zaangażowania w procesy decyzyjne dotyczące przestrzeni zurbanizowanych, które zbyt rzadko rozumiane są przez samorządy jako przestrzenie lokalnego życia społecznego. Na szczęście z pomocą przychodzą mieszkańcy, którzy z dnia na dzień aktywniej włączają się w kreowanie polskich miast i pracę na rzecz ich zmiany na różnych poziomach - od ożywiania podwórek po działania ustawodawcze. Coraz częściej to oni biorą okolicę we własne ręce i wskazują optymalne kierunki jej rozwoju.


Prowadzenie wykładu: Marta Żakowska, Instytut Badań Przestrzeni Publicznych, magazyn Miasta

Marta Żakowska - antropolożka i animatorka kultury, absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW/School of Slavonic and East European Studies University College London, członkini Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie. Założycielka i redaktorka naczelna Magazynu Miasta (www.publica.pl/magazynmiasta), z ramienia IBPP i Magazynu Miasta koordynowała i produkowała wiele wydarzeń związanych z przestrzeniami miejskimi.

Biuro Architektury to cykl spotkań wykładowo-dyskusyjnych, których celem jest pogłębienie refleksji o współczesnej architekturze i przybliżenie wybranych zagadnień, z jakimi borykają się mieszkańcy miast. Podczas spotkań BA będziemy mówić m.in. o nowych rozwiązaniach stosowanych w przestrzeni publicznej, przykładach jej zawłaszczania, respektowaniu najnowszego dziedzictwa architektury, nowych zwyczajach mieszkańców i inwestycjach, reprywatyzacji, deweloperach i wyzwaniach, przed którymi stoją architekci.

Biuro Architektury - Nowe zwyczaje mieszkańców. Aktualne przemiany miast
Wykład: poniedziałek 15.04, godzina 19:00
Miejsce: Zakład Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, sala 213, ul. Szafrana 1


Organizator: BWA Zielona Góra / Zakład Architektury i Urbanistyki UZ
Współpraca: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Zielona Góra

Fot. Rafał Wilk, 2012


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»