Muzealny dialog z kobiecością - Zbylut Grzywacz w Kielcach


Muzealny dialog z kobiecością - Zbylut Grzywacz w Kielcach

W większości prezentowane po raz pierwszy rysunki krakowskiego artysty Zbyluta Grzywacza już w marcu będzie można zobaczyć w Kielcach. Kameralna ekspozycja erotycznych prac wypełni przestrzeń Muzeum Dialogu Kultur.


Wystawa „Kobiety Zbyluta Grzywacza”, to kolejny głos w - prowadzonej od września ubiegłego roku przez najmłodszy oddział Muzeum Narodowego w Kielcach - dyskusji. Dzięki narracyjnej i multimedialnej ekspozycji, a także spotkaniom, sympozjom, kongresom, trwa w Muzeum dialog poświęcony różnorodności narodowej, etnicznej i wyznaniowej, tej determinowanej przez pozycję społeczną czy płeć.Tym razem przyczynkiem do dyskusji będzie twórczość jednego z najbardziej znanych polskich malarzy Zbyluta Grzywacza. Twórczość prezentująca mnogość i różnorodność poglądów i przekonań. Artysta przez całe życie walczył z uprzedzeniami oraz stereotypami. Będąc zaangażowanym politycznie, jawił się jako erudyta, znawca sztuki, starając się wymieniać z widzem swoimi doświadczeniami. Zawsze z poszanowaniem odmienności. W niewielkiej przestrzeni Sali Białej – sali wystaw czasowych - zestawione zostaną ze sobą niewielkie, kameralne rysunki aktów oraz obrazy z cyklu „Opuszczona”„Lalki”. Nie bez przyczyny wernisaż zaplanowano na Dzień Kobiet, podkreślając wieloznaczność tej ekspozycji. Zwiedzający będą mieli okazję zastanowić się, jak - w kontekście erotyki telewizyjnej i internetowej - postrzegamy dziś intymne akty. Jaka jest pozycja kobiety we współczesnym świecie, jak odbierane jest jej nagie ciało. Pracom towarzyszy film „Profesor” w reżyserii uczennicy artysty Marii Gacek. A całość to doskonały pretekst do zorganizowania serii spotkań-wykładów, pokazów filmowych, warsztatów, które pozwolą spojrzeć na sytuację kobiet, także przez pryzmat emancypacji i feminizmu.Zbylut Grzywacz (1939-2004) – malarz, rysownik, grafik, rzeźbiarz, fotografik, pisarz i erudyta – postać w najnowszej historii polskiej sztuki wyjątkowa. Bezkompromisowy uczestnik ruchu kultury niezależnej i opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, charyzmatyczny pedagog krakowskiej ASP i pamiętany do dzisiaj wychowawca kilku pokoleń młodzieży. Pasjonat w każdej dziedzinie. Znany głównie jako współzałożyciel legendarnej grupy Wprost (z Maciejem Bieniaszem, Leszkiem Sobockim i Jackiem Waltosiem). Najbardziej z wprostowców radykalny z determinacją realizował misję sztuki zaangażowanej, nierzadko interwencyjnej, niepokornej wobec oficjalnego życia politycznego i społecznego. Po 1989 roku Zbylut Grzywacz pozostał wierny sobie. Jak powiedział w jednej z rozmów, przestał służyć malarstwem, a zaczął służyć malarstwu. Wrócił do natury, do aktu, którego studiowanie jest dla każdego malarza uniwersalną szkołą artystycznego widzenia i wyrażania.Wystawa „Kobiety Zbyluta Grzywacza” – Muzeum Dialogu Kultur, 8 marca – 12 maja 2013 r.
Kurator wystawy: Agnieszka Oprządek, Moda na Sztukę

(modanasztuke.pl )
Współpraca: Joanna Boniecka
Dzieła Zbyluta Grzywacza © Joanna Boniecka


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
Monika Rosmanowska, Muzeum Dialogu Kultur
ul. Rynek 3, 25-303 Kielce
tel. 41 344 60 96 lub 668 629 825
http://kobiety.mnki.pl/ , e-mail: dialog@mnki.pl


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»