Bronisław Kopczyński - malarz starej Warszawy


Bronisław Kopczyński - malarz starej Warszawy

Od 13 lutego do 31 maja w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 42 trwa wystawa pt. Bronisław Kopczyński – malarz Starej Warszawy.

W 2012 roku mija 130. rocznica urodzin Bronisława Kopczyńskiego (1882-1964), warszawskiego malarza, rysownika i grafika. Z tej okazji Muzeum Historyczne m.st. Warszawy zaprezentuje na wystawie 9 akwarel artysty zakupionych w 2012 dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historyczne posiada największą w Polsce kolekcję prac tego artysty, liczącą ponad 130 pozycji.

Bronisław Kopczyński studiował w krakowskiej ASP (1902-1905, 1910-1911). Od 1918 roku był członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, w którego gmachu wielokrotnie wystawiał. Należał do stowarzyszenia „Pro Arte”, skupiającego twórców wiernych sztuce realistycznej, krytycznych wobec nurtów awangardowych. Głównym tematem twórczości artysty była zabytkowa architektura. Jeżdżąc po kraju malował stare kościoły, kamienice, malownicze zaułki, podwórza, portale. Najwięcej prac poświęcił Warszawie i jej Staremu Miastu, gdzie się urodził i wychował. Obrazy przedstawiają widoki Warszawy z okresu od około 1916 do 1949 roku. Większa ich część to widoki budynków już nie istniejących, które uległy zagładzie podczas II wojny światowej lub później podczas rozbudowy stolicy. Tak też jest w przypadku większości akwarel prezentowanych na wystawie. Wśród zakupionych dzięki wsparciu MKiDN akwarel, znajdują się prace przedstawiające trzy, wyburzone już po wojnie budynki praskie: karczmę, kamienicę przy ul. Targowej oraz synagogę.

Bronisław Kopczyński szczególnym uczuciem darzył stare, omszałe mury, bo - jak mówił – „przemawia przez nie wielowiekowa historia”. Miał głębokie poczucie przemijania tych niemych świadków historii, a razem z nimi śladów życia kolejnych pokoleń ludzi. Na tle architektury ukazywał charakterystyczne typy warszawiaków: stare przekupki, domokrążnych sprzedawców czy ulicznych muzykantów.

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy:
Rynek Starego Miasta 28-42
WarszawaZaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»