Dialog z architekturą. Ceramika Lidia Kupczyńska-Jankowiak


Dialog z architekturą. Ceramika Lidia Kupczyńska-Jankowiak

Zapraszamy na wystawę ceramiki Lidii Kupczyńskiej - Jankowiak, profesorki i kierowniczki Dwustopniowych Wyższych Artystycznych Studiów Projektowania Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu.

Lidia Kupczyńska - Jankowiak jest autorką kilkudziesięciu cykli ceramicznych, jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i w zbiorach muzealnych, m.in. w Muzeum Ceramiki Mizunami (Japonia), Muzeum Zvartava (Łotwa) oraz w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Ma na swoim koncie kilkadziesiąt indywidualnych i zbiorowych wystaw, jest również laureatką licznych nagród, m.in. I nagrody na IV Biennale Ceramiki Polskiej w Wałbrzychu w 1995 roku oraz nagrody indywidualnej na International Ceramics Festival’89 w Mino w Japonii.

"(...) Moje formy są przede wszystkim rzeźbami, o bryle pełnej, ale dynamicznej, bo rozwarstwionej – uskokami, żłobinami, zapadliskami. Te rozwarstwienia podporządkowane są modułom i rytmom. Rytm jest tym prawidłem, które rządzi moją sztuką. Rytm organizuje istnienie pojedynczego obiektu, ale też istnienie ich zestawów, dialogów, współistnień.
Drugą bowiem ważną inspiracja jest dla mnie aranżacja przestrzeni, mająca źródło w urbanistyce i w architekturze". L.K.-J.   


18.10.2012 -25.11.2012    
Muzeum Architektury we Wrocławiu


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»