Rama 3D w nowej wersji

W kwietniu wprowadzona została do oferty INTERsoft kolejna, 19. wersja programu R3D3-Rama 3D.


Rama 3D w nowej wersji


O programie
Jest to program dla konstruktorów budowlanych, służący do przeprowadzania obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich i przestrzennych układów prętowych. Główną zaletą programu, poza jego zakresem merytorycznym – tym oczywistym i tym mniej znanym (cięgna, mimośrody, teoria II rzędu, imperfekcje, obciążania ruchome, powierzchniowe i oczywiście Eurokody) – jest szybkość tworzenia modelu przestrzennego konstrukcji. Pozwalają na to narzędzia precyzyjnego modelowania, takie jak punkty przyciągania, śledzenie, praca na podrysach, użycie generatorów konstrukcji oraz wczytywanie modelu czy też kształtów przekrojów z plików DXF. Wszystkie z nich działają na modelu 3D. Program zawiera również wiele funkcji ułatwiających pracę z dużymi modelami prętowymi (ukrywanie, grupowanie, widokowanie itp.). Przy opisanych powyżej możliwościach pozostaje on intuicyjny, przyjazny i stosunkowo prosty w obsłudze w porównaniu z innymi tego typu programami. Współpracuje z modułami wymiarującymi według norm polskich: InterStal i InterDrewno, a także z modułami do wymiarowania według Eurokodów: EuroStal, EuroStal BUILT-UP, EuroŻelbet, EuroStopa i EuroDrewno.Najważniejsze możliwości programu

• Możliwość definiowania kombinatoryki grup obciążeń i automatycznej budowy obwiedni według Eurokodu.

• Automatyczne obliczanie wszystkich możliwych charakterystyk przekroju, wczytywanie przekrojów z plików DXF.

• Możliwość definiowania płaskich połączeń stalowych oraz ich wymiarowanie w programie EuroZłącza.

• Obliczenia według teorii II rzędu z uwzględnieniem imperfekcji przechyłowych.

• Obciążenia powierzchniowe, prętowe, węzłowe, kinematyczne i ruchome.

• Zaawansowana funkcja śledzenia przy wprowadzaniu prętów układu (linie pomocnicze i punkty charakterystyczne).

• Narzędzia wzorowane na aplikacjach CAD do edycji danych, takie jak: kopiowanie, wielokrotne kopiowanie w kierunku zadanego wektora (z ciągnięciem lub bez oraz ze skalowaniem lub bez), odsuwanie, przesuwanie, wydłużanie, usuwanie prętów i węzłów, obracanie, odbicia lustrzane, wyrównywanie węzłów, cofanie i przywracanie wprowadzonych zmian.

• Generatory parametryczne konstrukcji: przestrzennych ram prostokątnych, łuków (parabolicznych i kołowych), kratownic płaskich, drewnianych wiązarów dachowych, wież przestrzennych i przekryć geodezyjnych.

• Możliwość definiowania prętów typu cięgno i prętów na mimośrodzie.

• Wczytywanie podrysów dachów z systemu ArCADia BIM oraz automatyczna generacja konstrukcji połaci dachowych.
• Wymiarowanie stalowych profili wielogałęziowych (blisko- i dalekogałęziowych) według Eurokodu w module EuroStal BUILT-UP.

• Gradientowe mapy naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnych przekrojach prętów.
Nowości w wersji 19
• Nowa forma wykresów sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń.
• Nowa wersja edytora przekrojów (dodatkowa funkcjonalność i nowe parametry geometryczne).
• Dla prętów i podrysów dodatkowa funkcja - separuj zaznaczone.
• Czytelniejsza i bardziej spójna forma prezentacji wartości ekstremalnych obwiedni i ekstremów po kombinacjach.
• Generator typowych przekryć strukturalnych uzupełniono o układy wygięte i ze spadkiem.
• Dostęp do okien Właściwości poszczególnych elementów projektu (na dwuklik na elemencie).
• Funkcję wydłużania elementów do granicy uzupełniono o funkcję skracania elementów.
• Przebudowa niektórych elementów interfejsu poprawiająca funkcjonalność działania programu.

Więcej informacji na www.intersoft.pl
Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»