BuildDesk Energy Audit

BuildDesk Energy AuditBuildDesk Energy Audit niezbędny w procesie modernizacji i remontu. Od dnia 19 marca 2009 roku obowiązuje Ustawa o wspieraniu remontów i termomodernizacji, która określa zasady uzyskania premii zarówno remontowej jak i termomodernizacyjnej oraz dodatkowo kompensacyjnej.


Warunkiem koniecznym do spełnienia jest m.in. posiadanie audytu energetycznego lub remontowego, który wystarczy dołączyć do wniosku o premię. Nowy program przygotowany przez firmę BuildDesk Polska pozwala w sposób sprawny i rzetelny opracować gotowy audyt.
BuildDesk Energy Audit (BDEA) jest oprogramowaniem stworzonym do przeprowadzania audytów energetycznych, zarówno na potrzeby termomodernizacji jak i premii remontowej. Opracowanie przygotowane dzięki programowi, zawierające podstawowe informacje dotyczące budynku, zakresu prac i uzyskanych efektów, jest podstawą do złożenia wniosku o premię termomodernizacyjną jak i remontową. Dzięki niemu otrzymujemy gotowy dokument w postaci elektronicznej, zgodny z wytycznymi Ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji. Obliczenia dokonywane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego oraz na podstawie normy PN-EN ISO 13790:2008.

BuildDesk Energy Audit
BuildDesk Energy Audit
BDEA krok po kroku
Użytkowanie nowego oprogramowania opiera się na prostym zasadach. Osoba sporządzająca audyt przechodzi kolejno przez zakładki: Dane budynku, Przegrody, Ogrzewanie, Strefy budynku, Usprawnienia i wypełnia dane w odpowiednich polach. - Praca przebiega, więc w sposób systematyczny krok po kroku, co wpływa na oszczędność czasu jak i na jakość audytu, nie zapominamy, bowiem o żadnym istotnym elemencie – mówi Piotr Pawlak, dyrektor zarządzający BuildDesk Polska.

Krok 1. Najpierw uzupełniamy dane dotyczące budynku, inwestora jak i osoby wykonującej audyt. Następnie definiujemy budynek i jego podstawowe dane, dotyczące geometrii i powierzchni, konstrukcji i wcześniejszych prac budowlanych, etc.

Krok 2. Po wprowadzeniu danych dotyczących wszystkich przegród, dla ułatwienia optymalizacji użytkownik ma możliwość grupowania przegród wielowarstwowych (ścian) jak i typowych (okna, drzwi). Pozwala to później w prosty i łatwy sposób analizować usprawnienia dla całej grupy przegród.

Krok 3. Kolejny etap audytu zakłada wprowadzenie informacji na temat systemu ogrzewania oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Krok 4. Następnie użytkownik definiuje strefy budynku, podaje zyski wewnętrzne, przegrody zewnętrzne i wewnętrzne dla tych stref oraz system wentylacji.

Krok 5. Po uzupełnieniu powyższych danych osoba wykonująca audyt może przejść do zakładki Usprawnienia, gdzie uzyskuje podstawowe informacje na temat obecnego stanu budynku. W tej zakładce precyzuje zakresy prac modernizacyjnych. Po wprowadzeniu tych danych w opcji Warianty optymalizacji użytkownik otrzymuje warianty poszczególnych usprawnień w zależności od sposobu modernizacji proponowanych w audycie.

Analiza wyników
Przedstawione dane nt. poszczególnych wariantów zawierają informacje o całkowitych planowanych kosztach inwestycji, rocznych oszczędnościach kosztów energii oraz procentowych oszczędnościach energii. Opracowanie dostarcza również wiadomości o kwotach kredytu jak i warunkach wynikających z ustawy, informujących o 16 proc. poziomie kosztów całkowitych oraz dwukrotnej rocznej oszczędności energii. - Wszystko to sprzyja wygodnemu i przede wszystkim świadomemu wyborowi wariantu modernizacji – podsumowuje Pawlak.

Użytkownik pracując z programem, po wprowadzeniu wszystkich danych ma możliwość dokonania poszczególnych usprawnień i wyliczenia dla nich wariantów modernizacyjnych. Może on również definiować i obliczać warianty dla usprawnień kilku wprowadzonych modernizacji poprawiających sprawność systemu grzewczego. - Warto wspomnieć, że w każdym momencie audytor ma możliwość cofnięcia się i zmiany usprawnień, usunięcia danych, dodania innych i ponownego przeliczenia wariantów – mówi Pawlak.


Dostępność systemu
Oprogramowanie BDEA jest dostępne zarówno w wersji online, jak również dzięki wersji instalacyjnej do pobrania.
BDEA, podobnie jak BDEC PRO, został stworzony w oparciu o serwer BuildDesk i generowane opracowanie poprzez serwer w systemie płatności pre-paid. Użytkownik dokonuje wszystkich obliczeń w programie, modyfikuje i zapisuje dane albo za pomocą aktywnego konta użytkownika (wersja online), albo u siebie na komputerze (dla wersji instalacyjnej programu). W celu wygenerowania audytu remontowego lub termomodernizacyjnego, osoba przeprowadzająca audyt łączy się z serwerem, loguje się na swoje konto, co umożliwia otrzymanie opracowania w formie pdf. - Zarówno projekt jak i audyt są zawsze dostępne na koncie audytora – zapewnia Pawlak.

Audyt a certyfikat
Audyt, który zakłada modernizację budynku w większości przypadków zmienia charakterystykę energetyczną budynku. Dlatego też po przeprowadzeniu odpowiednich inwestycji i dokonaniu modernizacji obiektu, należy ponownie wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej. Ogromnym udogodnieniem w tej sytuacji jest fakt, że program BuildDesk Energy Audit wymienia dane z BuildDesk Energy Certificate Professional, służącym do sporządzenia certyfikatów. Wystarczy zatem zaimportować projekt z aplikacji BDEA do BDEC PRO i w nim, uzupełniając tylko kilka niezbędnych informacji, wystawić świadectwo dla budynku po przeprowadzonej modernizacji. Podobnie dysponując przygotowanym w BDEC PRO świadectwem energetycznym budynku, co do którego podjęto decyzję o termomodernizacji lub remoncie – możemy łatwo na jego podstawie przygotować audyt uzupełniając jedynie niektóre dodatkowe parametry i projektując usprawnienia.


BuildDesk Energy Audit


Podsumowując, dzięki BuildDesk Energy Audit proces przygotowania audytu energetycznego jest bardziej komfortowy, a przede wszystkim krótszy. Nie ma konieczności zakupu i instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania. Zaletą zainstalowanej aplikacji offline jest komfort wprowadzania danych do systemu nawet na obiekcie. Natomiast dzięki opcji online, możliwa jest ciągła aktualizacja i rozwój oprogramowania. Zasada płatności za skończony, kompletny audyt (podobnie jak miało to miejsce w przypadku programu BDEC PRO) jest wyjątkowo atrakcyjna dla użytkowników często wykonujących audyty energetyczne jako zajęcie dodatkowe – użytkownik nie musi ponosić kosztów oprogramowania do momentu generacji opracowania, a więc wykonania konkretnego płatnego zlecenia. Natomiast transfer danych z BDEA do BDEC PRO pozwala użytkownikom świadczyć pełne usługi z zakresu zarówno auditingu jak i certyfikacji. BuildDesk Energy Audit to oszczędność czasu i oczywiście energii.

Wszelkie dodatkowe informacje, jak też program BDEA dostępne są na stronie: http://bdea.builddesk.pl
Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»