Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 8.12.2011 12:33


Zespół zamkowo-parkowy w Uniejowie

Przeglądaj zdjęcia ->

Zespół zamkowo-parkowy w Uniejowie

Uniejów: trwa przetarg na zmianę ukształtowania terenu na obszarze zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego i przyległym.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Zmiana ukształtowania terenu na obszarze zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego i przyległym Inwestycja ma na celu ochronę terenu parku zamkowego w Uniejowie przed zalewem wodami wezbraniowymi rzeki Warty , oraz ostatecznego zamknięcia systemu ochrony przeciwpowodziowej przedsięwzięcia Termy Uniejów i przyległego siedliska przed wezbraniami Strugi Spycimierskiej . 3.2 Dokumentację projektowa należy wykonać w oparciu o dołączoną do postępowania przetargowego koncepcję programowo-przestrzenną. Ponadto należy zaprojektować zlokalizowany na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków magazyn do składowania elementów systemu modułowo - mobilnego. 3.3 Zakres prac projektowych obejmuje swym zakresem sporządzenie : 1 Map do celów projektowych 2. Projektów budowlanych i wykonawczych 3. Operatu wodno-prawnego 4 Projektów branżowych wynikających z uzgodnień i zatwierdzonych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych 5 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 6. Przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich opracowań i branż 7.Uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji, opinii ,raportów wraz ze złożeniem wniosku pozwolenia na budowę 8.Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań.


Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych)

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uniejow.bip.net.pl >>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Uniejowie ul. Błogosławionego Bogumiłą 13 99-210 Uniejów..

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina 09:55, miejsce: sekretariat ( I piętro) Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów.
Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;