Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 27.08.2012 11:19


W zespole zamkowym w Pieskowej Skale

Przeglądaj zdjęcia ->

W zespole zamkowym w Pieskowej Skale

Kraków: trwa przetarg na wykonanie prac projektowych związanych z przebudową, adaptacją i remontem konserwatorskim pomieszczeń w bastionie południowym, budynku bramnym i fragmencie oficyny w zespole zamkowym w Pieskowej Skale na cele Centrum Informacji, Promocji i Edukacji z reorganizacją istniejących funkcji wraz z nadzorami autorskimi - sprawa nr XI/ZKnW/12.Przedmiotem zamówienia jest; Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, kompleksowego remontu i adaptacji bastionu południowego wraz z budynkiem bramnym i fragmentem oficyny zamku w Pieskowej Skale. Kompleksowy projekt remontu bastionu południowego, budynku bramnego i fragmentu oficyny polegający na przebudowie wnętrz w tym z: lokalizacją przestrzeni centrum informacji, promocji i edukacji z dostępem dla niepełnosprawnych na wszystkie poziomy bastionu, modernizacją zaplecza kawiarni, adaptacją pomieszczeń straży zamkowej i warsztatu, w tym: 1. inwentaryzacja architektoniczna, konstrukcyjna i wszystkich instalacji w tym inwentaryzacja wątków architektonicznych 2. ekspertyza konstrukcyjno-budowlana bastionu, budynku bramnego i fragmentu oficyny 3. wariantowa koncepcja projektowa przebudowy fortyfikacji bastionu południowego i budynku bramnego zawierającą min: - studium widokowe rozwiązania wyjścia na taras i windy wraz z nawierzchnią tarasu wg. wytycznych MWKZ z konserwatorskim uzgodnieniem - wizualizacje wnętrz - propozycje rozwiązań technologicznych we wszystkich niezbędnych branżach z terminem 3 m-ce od podpisania umowy do przedłożenia dla ZKnW i następnie do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 4. Projekt budowlany (PB) we wszystkich występujących branżach dla uzyskania uzgodnienia konserwatorskiego z terminem 2 m-ce od zatwierdzenia koncepcji przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z kompletem uzgodnień wymaganych dla projektu budowlanego 5. Projekt wykonawczy (PW) remontu konserwatorskiego i adaptacji w zakresie wszystkich niezbędnych branż. 6. opracowania towarzyszące: - aranżacje wnętrz i technologia dla Kawiarni i Centrum Informacji, Promocji i Edukacji - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - harmonogram robót dla całości w ujęciu umożliwiającym uproszczenie do formatu wymaganego przy sporządzaniu studium wykonalności dla pozyskania funduszy europejskich - przedmiary i kosztorysy inwestorskie z terminem złożenia PW i całości opracowań towarzyszących: nie później niż 4 m-ce od zatwierdzenia koncepcji przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokumentacja jw. z kompletem uzgodnień do uzgodnienia konserwatorskiego i do pozwolenia na budowę. Przedmiot niniejszego przetargu będzie opisem przedmiotu zamówienia w następnym postępowaniu i ma być przygotowany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759. j.t.) i aktami wykonawczymi do niniejszej ustawy.


Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Do składania ofert zamawiający zaprosi nie więcej niż 5 wykonawców, którzy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli warunki te spełni więcej niż 5 wykonawców, zamawiający zaprosi tych, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania warunku opisanego w punkcie III.3.2.) tj. tych 5, którzy wykażą się największą liczbą otrzymanych punktów; - za każdy dodatkowy projekt o podobnym charakterze jak niniejszy przedmiot zamówienia, tj. wielobranżowy projekt kompleksowej przebudowy, adaptacji lub remontu konserwatorskiego budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości prac minimum 80.000,00 zł netto - nie będą zaliczane projekty tymczasowego zabezpieczenia lub zagospodarowania obiektu, a jedynie projekty dotyczące docelowej funkcji budynku, które to projekty uzyskały pozwolenie konserwatorskie lub postanowienie o zatwierdzeniu dokumentacji pod względem konserwatorskim przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ponad 1 wymagany bezwzględnie wykonawca otrzyma 1 pkt. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców, doświadczenie w pracy zostanie zsumowane

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekaże wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2012 godzina 12:00, miejsce: Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia (wraz z oświadczeniami i dokumentami) należy składać w siedzibie zamawiającego, Wawel bud. Nr 8, pokój 19 Kancelaria Ogólna.


foto: Jerzy Strzelecki


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj";
bloki cad