Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 3.01.2013 13:08


Pałac w Waplewie Wielkim

Przeglądaj zdjęcia ->
 
Pałac w Waplewie Wielkim

Gdańsk: przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj i wykonaj rewaloryzacji i adaptacji pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne, finansowanego z poddziałania 8.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wykonaj wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych rewaloryzacji i adaptacji pałacu w Waplewie Wielkim na cele muzealne - Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim Oddział MNG.

Projekt Muzeum Narodowego w Gdańsku jest finansowany z poddziałania 8.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wykonawca przystępujący do postępowania w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 40 000zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Celem przebudowy jest rewaloryzacja i modernizacja istniejącego budynku pałacu wraz z dwiema przybudówkami, oranżerią i przybudówką neogotycką, z dostosowaniem do celów muzealnych, w zakresie określonym szczegółowo w załączniku do SIWZ. Materiałem pomocniczym jest Zestawienie pomieszczeń Pałacu Sierakowskich wraz z przybudówką neogotycką oraz oranżerią w Waplewie Wielkim ze wskazaniem zakresu objętego postępowaniem publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego w formule zaprojektuj i wybuduj, załącznik do PFU autorstwa mgr inż.arch. A. Safianowicz, mgr inż.P.Parola, mgr M.Bigoś-Bojarskiej,.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.narodowe.gda.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1 pok. 108
80-822 Gdańsk ,
po wyłonieniu Wykonawców zaproszonych do złożenia ofert.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2013 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1 pok. 108
80-822 Gdańsk.
 

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;