W wieży Duńskiej zamku na Wawelu


W wieży Duńskiej zamku na Wawelu
foto: Zygmunt Put

Kraków: trwa przetarg na malowanie wybranych pomieszczeń Zamku Królewskiego na Wawelu - remont konserwatorski, roboty remontowe tynkarskie i malarskie - nr sprawy XXIII/ZKnW/12.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie prac konserwatorskich tynkarskich i malarskich w sali nr 122 w wieży Duńskiej zamku na Wawelu (sypialnia Prezydenta Mościckiego), oraz robót malarskich w wybranych pomieszczeniach zamku. Powierzchnia do wymiany tynków 282,20 m2.

Powierzchnia do malowania 1122,47 m2..

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wawel.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, budynek Wawel 8, 31-001 Kraków, pokój 19 Kancelaria Ogólna.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2013 godzina 11:30, miejsce: Oferty w postępowaniu (wraz z oświadczeniem i dokumentami) należy składać w siedzibie zamawiającego, bud. Nr 8, pokój 19 Kancelaria Ogólna.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»