Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 14.02.2013 12:35


Rewaloryzacja mostu nad suchą fosą - zamek biskupów warmińskich

Przeglądaj zdjęcia ->

Rewaloryzacja mostu nad suchą fosą - zamek biskupów warmińskich

Olsztyn: trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej rewaloryzacji mostu zamkowego nad suchą fosą w Lidzbarku Warmińskim.


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej rewaloryzacji mostu zamkowego nad suchą fosą w Lidzbarku Warmińskim w następującym zakresie:

a) wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rewaloryzacji przęseł mostu,
b) wykonanie programu prac konserwatorskich dla filarów mostu,
c) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającej zakres projektowanych robót i prac,
d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
e) opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,
f) opracowanie przedmiarów prac konserwatorskich oraz kosztorysów inwestorskich tych prac,
g) przeprowadzenie wszelkich uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,
h) uzyskanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków i decyzji pozwolenia na budowę,
i) wykonanie dokumentacji na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej,

opracowana dokumentacja projektowa składać się będzie odpowiednio z:

a) projektu budowlano - wykonawczego - 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie dwg i pdf,
b) programu prac konserwatorskich - 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf,
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf,
d) przedmiarów robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf,
e) kosztorysów inwestorskich - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf,
f) przedmiarów prac konserwatorskich - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf,
g) kosztorysów inwestorskich prac konserwatorskich - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf,
h) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która będzie podstawą do opracowania projektu BIOZ - 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf,

dane dotyczące mostu zamkowego:

a) most łączy zamek z przedzamczem, przerzucony jest nad suchą fosą, ma funkcję pieszo-jezdną, stanowi też jedyny dojazd do zamku samochodów do transportu muzealiów oraz niewielkich samochodów dowożących materiały budowlane (w trakcie prowadzenia prac remontowych),
b) most jest czteroprzęsłowy z przęsłami wolno-podpartymi o rozpiętości 5,2+6,60+6,64+5,55 m, jego szerokość obecnie wynosi 6,9 m,
c) od 1973 r., kiedy to rozebrano historyczny most drewniany (o zastrzałowej konstrukcji przęseł), przęsła mają konstrukcję stalową, każde składa się z pięciu dźwigarów dwuteowych I 400, usztywnionych ażurowymi poprzecznicami, płytę stanowią zespawane grodzice GZ-4 zalane betonem, nawierzchnia była (bo zostały fragmenty) z kostki dębowej osadzanej w asfalcie,
d) filary są historyczne z cegły ceramicznej pełnej, pozostały w nich kamienne wsporniki pod konstrukcję zastrzałową przęseł,
e) most znajduje się na terenie zabytkowego kompleksu zamkowego wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 24.06.1953 r. (wpisano kompleks murowanych budynków w Lidzbarku Warmińskim: gotycki zamek wraz z otaczającą go fosą i znajdującymi się na podzamczu barokowym pałacem, dwoma skrzydłami zabudowań gospodarczych figurą Św. Katarzyny w dziedzińcu) oraz na terenie wpisanych do rejestru zabytków nawarstwień kulturowych,

przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o:

a) opracowanie Analiza historyczna dotycząca mostu nad suchą fosą przy zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim wraz z określeniem wytycznych do projektu rewaloryzacji mostu stanowiące załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) rysunek Koncepcja rewaloryzacji mostu nad suchą fosą w Lidzbarku Warmińskim wraz z najbliższym otoczeniem stanowiący załącznik nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
mwim.bip.ornak.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 10-074 Olsztyn, ul. Zamkowa 2.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2013 godzina 10:00, miejsce: 10-074 Olsztyn, ul. Zamkowa 2, w sekretariacie.

fot. Jerzy Strzelecki


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;