Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 6.03.2013 11:51


Remont Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim

Przeglądaj zdjęcia ->

Remont Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim

Walim: trwa przetarg na remont konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - wieża bramna, basteja wschodnia.


Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlano-konserwatorskich w dawnej basteji wschodniej - powierzchnia zabudowy - 43.1m2 oraz w wieży bramnej (tzw. kaplica) - powierzchnia zabudowy - 127,20 m2.
Roboty budowlane należy prowadzić przy przestrzeganiu generalnej zasady tak aby maksymalnie zachować istniejącą substancję zabytkową obiektu.

Wieża bramna (kaplica) - zakres prac remontowych:

- Zabezpieczenie konstrukcji ścian obwodowych wieży i na przebiegu przejazdu
- Konserwacja i restauracja wypraw tynkarskich i malowanie
- Wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcji sklepienia i stropu nad przejazdem bramnym
- Wzmocnienie elementów konstrukcji dachu wieży , w przypadku koniecznym rekonstrukcja elementów z zachowaniem dekoracji zdobienia
- Wykonanie impregnacji drewna
- Wykonanie nowego pokrycia dachu z gonta łupanego z impregnacją
- Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej

Dawna basteja wschodnia - zakres prac remontowych:
- Wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcji dachu i stropu nad poddaszem
- Konserwacja i restauracja stropu nad parterem, wykonanie podłogi
- Zabezpieczenie konstrukcji szkieletowej ścian
- Konserwacja i restauracja deskowania ścian
- Konserwacja ścian kamiennych
- Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:

- dokumentacji projektowej,
- przedmiarach robót

Uwaga: przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym przy wycenie robót i nie będzie podlegał ocenie.
Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie i zapoznał się z warunkami wykonywania robót.

Prace należy prowadzić zgodnie z warunkami: pozwolenia na budowę Decyzja nr 84/2013 znak ZAB.6740.37.2013 z dnia 06-02-2013, wydana przez Starostę Wałbrzyskiego oraz zaleceniami konserwatora zabytków zawartymi w decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu, nr 36/2013 z dnia 16-01-2013.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim
ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Gmina Walim
ul. Boczna 9, 58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat.


fot: Wikipedia

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;