Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 5.07.2013 12:24


COMARCH ogłasza przetarg na wykonanie prac projektowych i budowlanych

Przeglądaj zdjęcia ->
COMARCH ogłasza przetarg na wykonanie prac projektowych i budowlanych

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku biurowo-usługowego Comarch S. A.


OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
"wykonanie prac projektowych oraz prac budowlanych polegających na wybudowaniu budynku biurowo - usługowego Comarch S.A. - Etap V o powierzchni całkowitej 11 708,87 m2  i kubaturze 35 213,72 m3 wraz z infrastrukturą drogową i techniczną na terenie położonym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Kraków - Czyżyny, wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń"

Comarch S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP: 677-00-65-406, Regon: 350527377, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.051.637,00 PLN, opłaconym w całości, ("Zamawiający"):

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu dokonania wyboru Wykonawcy "prac projektowych oraz prac budowlanych polegających na wybudowaniu budynku biurowo - usługowego Comarch S.A. - Etap V o powierzchni całkowitej 11 708,87 m2  i kubaturze 35 213,72 m3 wraz z infrastrukturą drogową i techniczną na terenie położonym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Kraków - Czyżyny, wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń".

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  w oparciu o zapisy i zasady opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ("SIWZ") dostępnej pod adresem korespondencyjnym Zamawiającego wskazanym poniżej. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy Prawo Zamówień Publicznych. Warunkiem udostępnienia SIWZ jest uprzednie podpisanie i dostarczenie w formie oryginału "Oświadczenia o zachowaniu poufności" wg wzoru załączonego do niniejszego Ogłoszenia. Oświadczenie musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - wymagane jest załączenie odpisu aktualnego z KRS, a w przypadku pełnomocnika dodatkowo wymagane jest załączenie pełnomocnictwa w formie oryginału. Udostępnienie SIWZ nastąpi w drodze elektronicznej na podany przez Wykonawcę w "Oświadczeniu o zachowaniu poufności" adres e-mail. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przesłania SIWZ bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Ogłoszenia/SIWZ bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Adres do korespondencji: Comarch S.A., Al. Jana Pawła II 41e, 31-864 Kraków z dopiskiem "Inwestycja SSE6", tel. +4812 646 1000, fax +4812 646 1100. Zalecany kontakt mailowy pod adresem: sse6.inwestycja@comarch.pl, przy czym "Oświadczenie o zachowaniu poufności" musi być dostarczone w formie oryginału pod adresem: Comarch S.A., Al. Jana Pawła II 41e, 31-864 Kraków.


Głównym architektem jest Architecture Studio Jose Casquet we współpracy z Buro Happold.

Plany inwestycyjne Comarch na lata 2013-2015 przewidują powiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie rozwoju systemów informatycznych, między innymi poprzez inwestycję polegającą na budowie nowego budynku produkcyjno-biurowego na terenach Strefy. Wartość planowanej inwestycji to kwota około 50-60 mln złotych. Inwestycja prowadzona będzie w latach 2013 - 2015, a Spółka planuje rozpoczęcie działalności w nowo wybudowanym budynku w 2015 roku.

W nowej przeznaczona jest dla informatyków, programistów, konsultantów oraz pracowników administracji. W nowopowstałym budynku Comarch zamierza prowadzić działalność polegająca na produkcji oprogramowania i systemów teleinformatycznych i elektronicznych, a także na świadczeniu usług w zakresie informatyki i teleinformatyki (w szczególności usług opartych  na Data Center).

Planowana inwestycja pozwoli Spółce kontynuować stabilny rozwój działalności w Krakowie. Zaprojektowany budynek będzie miał wysoki standard architektoniczny i wykonawczy i będzie nie tylko komfortowym miejscem pracy dla pracowników Comarch S.A. ale także ultranowoczesnym Data Center. Comarch świadczy usługi Data Center od 2001 roku. Budując innowacyjne nowe Data Center w ramach nowej inwestycji Comarch S.A. chce  stworzyć najbardziej kompletną na rynku ofertę w tym zakresie. Połączenie wieloletniego doświadczenia z nowoczesną infrastrukturą pozwoli uzyskać wysoki stopień bezpieczeństwa przechowywanych danych i niezawodność sprzedawanych rozwiązań. Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową, ilość przechowywanych danych i ich szybki i łatwy transfer to wyzwania, którym Spółka będzie mogła sprostać świadcząc usługi w jednym z najnowocześniejszych Data Center w Polsce.

Uruchomienie nowego Data Center pozwoli Spółce zaoferować klientom najwyższy poziom usługi Cloud Computing. Przetwarzanie danych w chmurze  to usługa zorientowana na dostarczenie klientom w krótkim czasie wymaganych zasobów informatycznych, składających się z platformy sprzętowej i oprogramowania zewnętrznego oraz świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania całego rozwiązania. W ostatnich latach rynek obserwuje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na tego typu rozwiązania i Comarch chce aktywnie uczestniczyć w rozwoju tego segmentu rynku informatycznego. Comarch S.A. jest także liczącym się producentem rozwiązań bezpieczeństwa danych na rynku światowym. Uruchomienie nowego Data Center spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa pozwoli Spółce implementować innowacyjne rozwiązania z zakresu ochrony danych, które do tej pory nie były osiągalne.

Więcej informacji o przetargu znajduje się pod adresem: comarch.pl/przetarg/

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;