Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej "NEPTUN"

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej
Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez ujednolicenie przestrzenne terenu oraz zastosowanie form architektonicznych będących w spójności z urbanistyką terenu.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej "NEPTUN" wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na  zagospodarowanie terenu obejmującego działki nr 184, 185, 186, obręb ewidencyjny 2 w Barcinie.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 383 41 55, faks 0 52 383 41 43


KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barcin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 383 41 00 , fax. 52 383 41 43 pok. nr 36.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.07.2013 godzina 12:00

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. 47 (sekretariat) lub przesłać na adres Zamawiającego.


Strona zamawiającego: barcin.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»