Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 6.08.2013 10:42


7 Szpital Marynarki Wojennej ogłasza prztarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku Nr 16

Przeglądaj zdjęcia ->
7 Szpital Marynarki Wojennej ogłasza prztarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku Nr 16
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. Przebudowa budynku Nr 16 dla potrzeb Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, Fizjoterapii oraz Sterylizacji (38/2013)

Przedmiotem przetargu jest sporządzenie z należytą starannością dokumentacji projektowej, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy) i uzgodnień z Zamawiającym (zwanej dalej "Dokumentacją Projektową" lub "Projektem") dla potrzeb zatwierdzenia projektu budowlanego, wydania pozwolenia na budowę, wykonawstwa robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji, zgodnie z przepisami prawa polskiego, obowiązującymi w tym zakresie polskimi i europejskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2013 godzina 09:30, miejsce: w Kancelarii jawnej 7 SZPITALA MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ IM. KONTRADMIRAŁA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU.

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:


I. Opracowanie  wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  w celu uzyskania:


1. Na I parterze bud. nr  16 - Oddziału OIOM, w którym po remoncie i przebudowie powinno się uzyskać:
1.1. sale chorych :
1.1.1. - 5 stanowiskowa;
1.1.2. - 2 stanowiskowa
1.1.3. - 1 stanowiskowa (izolatka)
1.2. gabinet ordynatora;
1.3. pokój lekarza dyżurnego
1.4. pokój pielęgniarki dyżurnej;
1.5. pokój pielęgniarki oddziałowej;
1.6. pomieszczenia pomocnicze - magazyn, brudownik, WC z natryskiem, pokój socjalny
Planowana powierzchnia remontowa 308 m2

Należy przewidzieć instalację przyzywową, system monitoringu pacjentów  we wszystkich salach z centralą w pokoju pielęgniarki dyżurnej oraz klimatyzację sal pooperacyjnych

2. Na poziomie podziemia bud. nr 16 - Zakład Fizykoterapii, w którym po remoncie i przebudowie powinno się uzyskać:
2.1. gabinety zabiegowe
2.1.1. magnetoterapii;
2.1.2. elektroterapii;
2.1.3. laseroterapii - 2 gabinety;
2.1.4. masażu klasycznego;
2.1.5. ciepłolecznictwa;
2.1.6. terapuls (pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości)
2.2. salę ćwiczeń;
2.3. pomieszczenia hydroterapii;
2.4. gabinet kierownika zakładu;
2.5. gabinet lekarski;
2.6. pomieszczenie pielęgniarek;
2.7. recepcja;
2.8. pomieszczenie socjalne;
2.9. szatnię;
2.10. WC,  WC dla osób niepełnosprawnych, WC dla personelu
Planowana powierzchnia remontowa 274,5 m2

W tym wejście główne z podjazdem dla niepełnosprawnych i parkingiem.

3. Na poziomie I podziemia bud. nr 16 - Sterylizatorni Centralnej w którym po remoncie i przebudowie powinno się uzyskać prawidłowy ciąg technologiczny z wydzielonymi strefami:
3.1. strefę brudną - pomieszczenie przyjęcia materiału brudnego, magazyn podręczny, myjnia (z urządzeniami), śluza umywalkowo-fartuchowa, WC;
3.2. strefę czystą - pomieszczenie sterylizatorów, śluza umywalkowo-fartuchowa, magazyn czysty i tekstyliów, pomieszczenie pakietowania tekstyliów;
3.3. strefę sterylną - pomieszczenie wydawania materiału wysterylizowanego, magazyn materiału wysterylizowanego;
3.4. strefę administracyjną - pomieszczenie porządkowe, magazyn, pomieszczenie socjalne, WC, pokój kierownika;
3.5. strefę techniczną - stacja uzdatniania wody, magazyn chemii, pomieszczenie porządkowe.
Planowana powierzchnia remontowa 145,1 m2

Pomieszczenia Sterylizatorni powinny być objęte wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną i być wyposażone w instalację sprężonego powietrza.

4. Opracowanie winno przewidywać konieczność wymiany instalacji  wraz z wymianą pionów zasilających, elektrycznych tablic rozdzielczych  oraz uwzględniać specyfikę poszczególnych oddziałów. (instalacji elektrycznej - wydzielenie obwodów rezerwowanych oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, IT rezerwowanych przez UPS, teletechnicznej, gazów medycznych, C.O., wodnej i kanalizacyjnej)
5. Projekt powinien zapewniać wysoki standard zaprojektowanych pomieszczeń;
6. Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami szczególnymi sprawdzeń, uzgodnień, opinii
i zezwoleń.


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej wykonanie następujących prac:

a) Opracowanie w pierwszej kolejności koncepcji dla poszczególnych oddziałów (technologia, schemat rozmieszczenia pomieszczeń) i uzyskanie akceptacji przez zamawiającego;
b) Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych
c) Projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych
d) Przedmiary robót wraz z kosztorysami inwestorskimi
e) Informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
f) Projekt aranżacji wnętrz i kolorystyki pomieszczeń
g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
h) Zestawienie Kosztów Zadania należy opracować  uwzględniając:
- koszty opracowań przedprojektowych
- kosztorysy
- koszty opracowania dokumentacji projektowej,  
- koszt wszelkich przedmiotów stanowiących środki trwałe jeżeli zostaną one zaliczone do pierwszego wyposażenia


Strona przetargu: 7szmw.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;