Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 15.01.2014 09:12


Wygraj przetarg i zaprojektuj Centrum Edukacji Ekologicznej STACJA WOŁÓW - NATURA 2000

Przeglądaj zdjęcia ->
Wygraj przetarg i zaprojektuj Centrum Edukacji Ekologicznej STACJA WOŁÓW - NATURA 2000
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej STACJA WOŁÓW - NATURA 2000 w Wołowie"

Zaplanowana przebudowa i adaptacja pomieszczeń i pobliskiego terenu mają na celu stworzenie miejsca, które będzie służyło zachowanie potencjału środowiskowego obszarów Natura 2000 występujących na terenie Powiatu Wołowskiego poprzez aktywną edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzącą do podniesienia poziomu wiedzy przyrodniczej, kształtowania właściwych zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o obszary prawnie chronione oraz stworzenie atrakcyjnych warunków dla spędzania czasu wolnego w kontakcie z przyrodą.

Zakres inwestycji obejmuje stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej "Stacja Wołów - Natura 2000" w Wołowie na terenie Zespołu Szkół im.Tadeusza Kościuszki w Wołowie, przy ul.T.Kościuszki 27.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przebudowanie wytypowanego budynku w odpowiednim zakresie, uruchomienie obiektu budowlanego, wybudowanie elementów ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, wyposażeniem w stałe elementy wnętrz, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Centrum Edukacji Ekologicznej, zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 27 w Wołowie oraz przekazanie obiektu do użytkowania zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane.

W zakresie prac projektowych wymagane jest sporządzenie:
- projektu budowlanego wielobranżowego
- projektu wykonawczego,
- projekt wystroju wnętrz,
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Należy wykonać projekt budowlany i uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. Na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego należy wykonać projekty wykonawcze a następnie na ich podstawie wykonać roboty budowlane, uruchomić inwestycję, uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia na etapie projektowym, wykonawczym, oraz odbiorowym i uruchomienia inwestycji, oraz przekazaniem do użytkowania. Zakłada się, że obiekt będzie pełnić funkcję edukacyjną w zakresie zachowania potencjału środowiskowego obszarów Natura 2000 występujących na terenie Powiatu Wołowskiego.

Wykonawca powinien zaprojektować układ funkcjonalny zgodny z niniejszym PFU oraz z obowiązującymi przepisami.

Planowane główne produkty, wynikające z realizacji przedsięwzięcia:
1. Remont dachu budynku oraz przebudowa poddasza,
2. Budowa ścieżki przyrodniczo edukacyjnej z przystankami i "zieloną klasą",
3. Wyposażenie poszczególnych sal i pracowni
4. Obiekty małej architektury,
5. rozbudowa instalacji wod - kan w części modernizowanej budynku (montażu co najmniej 3-ch oczek i 2-ch umywalek w węźle sanitarnym na poddaszu)
6. wymiana grzejników i instalacji c.o. na nowe grzejniki i instalacje w części modernizowanej budynku z uwzględnieniem zmiany funkcji pomieszczeń.
7. rozbudowa instalacji elektrycznej uwzględniającej nowe funkcje pomieszczeń.
8. budowa linii kablowej wraz z oświetleniem "przystanków" oraz "zielonej klasy" z możliwością zasilenia urządzeń nagłaśniających w "zielonej klasie"
9. w zakresie instalacji teletechnicznych, wyposażenie w niezbędne instalacje:
- "Sali multimedialnej" z możliwością podłączenia do Internetu, sygnału TV, nagłośnienia sali, umożliwiające prowadzenia konferencji, seminariów, warsztatów, pokazów, projekcji filmów edukacyjnych (prezentacji multimedialnej).
- "Pracowni ekologicznego projektowania" w której ma być utworzonych 15 stanowisk komputerowych, z dostępem do Internetu i sygnału TV.
- "Pracownia przyrodniczo-środowiskowa" z dostępem do Internetu i sygnału TV.
- "Pracownia analiz" z dostępem do Internetu i sygnału TV.
Realizacja przedsięwzięcia wymaga wykonanie robót towarzyszących, do których należy zaliczyć:
- roboty rozbiórkowe na poddaszu,
- remont dachu.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

22.01.2014r. godzina 10:00,

miejsce:
Starostwo Powiatowe
Pl. Piastowski 2
56-100 Wołów
pok. nr 5 (biuro podawcze)Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia obliczonej przez wykonawcę zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 17 SIWZ i podanej w "Formularzu ofertowym" (wg wzoru zał. nr 1 do SIWZ)


Strona przetargu: bip.powiatwolowski.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;