Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 16.01.2014 11:00


Przetarg na zaprojektowanie budynku z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł energii

Przeglądaj zdjęcia ->
Przetarg na zaprojektowanie budynku z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł energii

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby - Rozbudowy Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni" w Inowrocławiu z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł energii oraz recyrkulacji wód deszczowych i rekuperacji

Zamawiający zakłada zaprojektowanie pawilonu mieszkalnego dla kuracjuszy jako obiektu 5-cio kondygnacyjnego o powierzchni zabudowy ~ 300 m2 - 350 m2, od 12 do 14 jednostek dwuosobowych mieszkalnych na kondygnacji. Obiekt wyposażony w windę zewnętrzną, linową, panoramiczną. W budynku należy zastosować rekuperację, recyrkulację wód deszczowych dla potrzeb sanitarnych oraz panele fotowoltaniczne.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji architektonicznej w terminie 14 dni od zawarcia umowy celem jej akceptacji oraz bieżącego konsultowania nad poszczególnymi etapami prac projektowych (materiały, sprzęty i wyposażenie).

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na działce: nr 150 obręb 0003 Inowrocław ul. Przy Stawku 12.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2014 godzina 08:00, miejsce: Dział Spraw Pracowniczych i Przygotowania Umów - siedziba zamawiającego.


Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena - 100%


Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:


1) Opracowanie projektu budowlanego, w tym:

a) projekt budowlany w branży architektonicznej,
b) projekt budowlany w branży konstrukcyjnej,
c) projekt budowlany w branży instalacji sanitarnej:
- przyłącza wodno-kanalizacyjne, deszczowe, centralnego ogrzewania,
- wewnętrzne instalacje wodociągowe do celów bytowych i p.poż.,
- wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej,
- wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania,
d) projekt budowlany w branży instalacji elektrycznej:
- przyłącze energetyczne,
- wewnętrzne instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych, internet Wi - Fi
- wewnętrzna instalacja przywoławcza,
- wewnętrzna instalacja RTV + telefoniczna
- zewnętrzne instalacje odgromowe,
- oświetlenie zewnętrzne,
- monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.
e) projekt budowlany zagospodarowania terenu i urządzeń małej architektury,
f ) projekt aranżacji wyposażenia pokoi i łazienek w meble i osprzęt,

2) Opracowanie projektu wykonawczego, w tym:

a) projekt wykonawczy w branży architektonicznej,
b) projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej,
c) projekt wykonawczy w branży instalacji sanitarnej:
- przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne, deszczowe, centralnego ogrzewania,
- wewnętrzne instalacje wodociągowe do celów bytowych i p. poż.
- wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej,
- wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania,
d) projekt wykonawczy w branży instalacji elektrycznej:
- przyłącze energetyczne,
- wewnętrzne instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych, internet wi-fi
- zewnętrzne instalacje odgromowe,
- oświetlenie zewnętrzne,
e) projekt wewnętrznej instalacji przywoławczej,
f ) projekt wewnętrznej instalacji RTV + telefonicznej ,
g) projekt wykonawczy zagospodarowania terenu i urządzeń małej architektury,
h ) projekt aranżacji wyposażenia pokoi i łazienek w meble i osprzęt,

3) Opracowanie przedmiaru robót wraz z podstawą wyceny dla poszczególnych branż.

4)Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w zakresie dla poszczególnych branż.

5) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż projektowych.

6) Zbiorcze zestawienie kosztów budowy.

7) Dokonanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego i p. poż.

8) Przygotowanie kompletnej dokumentacji celem złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

9) Sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku.

10) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją (wynagrodzenie za pełnienie nadzoru ma być ujęte w całkowitej  wartości przedmiotu zamówienia).
ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z, ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 358 13 00, faks 52 358 13 03.


Strona przetargu: przytezni.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;