Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 7.02.2014 11:24


Przetarg na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego remontu Parku Jazdów w Warszawie

Przeglądaj zdjęcia ->

Przetarg na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego remontu Parku Jazdów w Warszawie

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego niezbędnego do przeprowadzenia remontu Parku Jazdów w Warszawie w następującym zakresie:

1) projekt remontu schodów terenowych wraz z alejkami, infrastrukturą terenową podziemną i DFA parku (drobne formy architektoniczne, oświetlenie parku, przyłącze wodociągowe),
2) inwentaryzacja zieleni,
3) projekt gospodarki istniejącej zieleni,
4) projekt zieleni,
5) analizę przyrodnicza zawierającą w szczególności:
a) analizę występowania na terenie parku (wraz ze skarpą), gatunków zwierząt i roślin, ich składu, typów zbiorowisk roślinnych, itp. ze szczególnym uwzględnieniem występowania gatunków objętych ochroną (zwierząt, roślin i grzybów), ich siedlisk lub ostoi oraz analizę/inwentaryzację ornitologiczną,
b) ocenę potencjalnego oddziaływania wprowadzenia rozwiązań projektowych proponowanych w dokumentacji projektowej pt. "Projekt budowlano - wykonawczy umocnienia Skarpy Warszawskiej na terenie Parku Jazdów w Warszawie" wykonanej przez firmę HYDRON z siedzibą w Warszawie przy ul. Klonowicza 2/40  w listopadzie 2013r. - dotyczącej umocnienia skarpy oraz rozwiązań projektowych zaproponowanych w zakresie niniejszego zamówienia, na faunę i florę występującą na terenie parku szczególnie pod kątem niszczenia siedlisk lub ostoi gatunków objętych ochroną, (w przypadku zwierząt siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowania młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, niszczenia gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zimowisk, innych schronień, itp.), dokonywania zmian w stosunkach wodnych lub niszczenia gleby w ostojach a także w przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia, na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pełnienie nadzoru autorskiego i pełnienie nadzoru przyrodniczego w czasie wykonywania przedmiotowych robót budowlanych;Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
1. projektu budowlano - wykonawczego,
2. przedmiaru robót,
3. kosztorysu inwestorskiego,
4. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
5. analizy przyrodniczej.

Ponadto w ramach prac projektowych należy dokonać niezbędnych uzgodnień projektu budowlano - wykonawczego koniecznych do zrealizowania robót w terenie, którymi są:
1. uzgodnienie Stołecznego Konserwatora Zabytków,
2. uzgodnienie Zespołu Uzgodnień Dokumentacji (ZUD).


Zamawiający:
Zarząd Terenów Publicznych
ul. Podwale 23,
00-261 Warszawa

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu lub ofert:
14.02.2014 godzina 11:00
,
miejsce:
Kancelaria ZTP
Warszawa, ul. Podwale 23


Strona przetargu: ztp.bip.um.warszawa.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;