Przetarg na wykonanie projektu dokumentacji technicznej wieży widokowej wraz z małą architekturą

Przetarg na wykonanie projektu dokumentacji technicznej wieży widokowej wraz z małą architekturą
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu dokumentacji technicznej wieży widokowej wraz z małą architekturą, oświetleniem, parkingami oraz ciągami komunikacyjnymi pieszo jezdnymi na działce o nr ewid. 56/13, położonej obręb nr 3 – Słubice.

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie:
1. Mapy do celów projektowych w skali 1:500 terenu, działka nr 56/13, obręb nr 3 – Słubice.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej wieży widokowej wraz z małą architekturą, oświetleniem, parkingami oraz ciągami komunikacyjnymi pieszo jezdnymi zgodnie z projektem planu zagospodarowania terenu na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Słubicach, którą dostarczy Zamawiający w dniu podpisania umowy i na podstawie opisu architektoniczno – budowlanego i opisu instalacji.

Opis architektoniczno -  budowlany i opis instalacji:

Wysokość budowli 23 m od poziomu terenu do szczytu dachu. Wieża wykonana powinna być z elementów betonowych lub ceglanych, bez podpiwniczenia. Dla omawianej inwestycji zaprojektować należy schody wewnętrzne prowadzące na balkon widokowy oraz u podstawy pomieszczenie socjalne z węzłem sanitarnym (ciepła/zimna woda i odprowadzenie ścieków) oraz salę ekspozycyjno – muzealną o powierzchni 80 m².

Na wysokości ok. 13 m zaprojektować należy taras widokowy pośredni.

Na szczycie wieży przewidzieć należy taras widokowy otwarty po obwodzie 360º, a wewnątrz taras zamknięty przeszklony. Balkon widokowy musi posiadać elementy zapewniające bezpieczeństwo zwiedzającym, chroniące przed wypadnięciem. Taras wyposażony zostanie w 4 lunety, pozwalające obserwować 4 strony świata.

Wieża musi być wyposażona:

- w instalację elektryczną, która zapewni również jej iluminację świetlną
- instalację monitoringu dla wieży
- instalację sygnalizacji przeciwpożarowej dla wieży
- instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, należy zaprojektować wentylację mechaniczną, nawiewno – wywiewną  zrównoważoną  oraz wentylację grawitacyjną.
- instalację odprowadzenie wód opadowych.

Do wieży należy zaprojektować drogę dojazdową, utwardzoną, która pozwoli na poruszanie się po niej samochodów oraz sprzętu budowlanego, niezbędnego do wzniesienia Wieży.


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Słubicach, ul Akademicka 1, w Sekretariacie Burmistrza pokój. nr 118, do 2 czerwca 2014 r. do godziny 11:00.

Kryteriami oceny ofert są:
1. cena brutto oferty – 90%
2. termin wykonania zamówienia – 10%.


Strona przetargu: slubice.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»