Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 11.04.2014 09:38


Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budynku Szkoły Muzycznej

Przeglądaj zdjęcia ->
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budynku Szkoły Muzycznej
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej Orawskiej Szkoły Muzycznej w miejscowości Jabłonka wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji, uzgodnień i pozwoleń

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budynku Orawskiej Szkoły Muzycznej oraz zagospodarowania terenu wokół tj. sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i sporządzenie projektów wykonawczych, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż, czyli kompletnej dokumentacji niezbędnej do wyłonienia wykonawcy i
wykonania robót budowlanych.

Celem przedmiotu zamówienia jest zaprojektowanie budynku Orawskiej Szkoły Muzycznej w Jabłonce do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i budynki służące do celów publicznych z uwzględnieniem kultury oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 02.75.690. wraz z późniejszymi zmianami.


Budynek Orawskiej Szkoły Muzycznej pod względem funkcjonalnym ma spełniać wymogi jakie są stawiane tego typu placówkom oświatowym, gdzie podstawowa praca pedagogiczna jest typu nauczyciel-uczeń. Należy także uwzględnić specyfikę niektórych instrumentów jak fortepian czy perkusja. W budynku szkoły należy także wydzielić pomieszczenie na sale koncertową – salę kameralną dla potrzeb szkoły. W projekcie należy uwzględnić usytuowanie pomieszczeń i
wytłumienie aby zajęcia w jednych pomieszczeniach nie zakłócały innych zajęć.

Budynek winien być wyposażony w infrastrukturę towarzyszącą niezbędna do funkcjonowania tego typu obiektu należy zapewnić powierzchnię użytkową kubatury z jej uzupełnieniem o powierzchnię komunikacyjną (wiatrołap, pochylnia dla niepełnosprawnych winda z możliwością transportu pionowego np. fortepianu, główne schody wejściowe) oraz powierzchnie pomieszczeń sanitarnohigienicznych i technicznych, związanych z techniczną obsługą funkcjonowania obiektu – w zakresie spełniającym wymagania przepisów.

Liczba pracowników Szkoły wyniesie około 20-26 osób. Liczba jednocześnie przebywających w budynku wyniesie około 150 osób..

Dla nauczycieli i rodziców dzieci mają być zapewnione miejsca postojowe.

Zestawienie pomieszczeń oraz proponowana powierzchnia:
- sale lekcyjne-instrumenty 12 sal o powierzchni ok. 10-12 m²
- sala perkusyjna- ok.15,0 m²/ważne usytuowanie ze względu na hałas/
- sala z fortepianem – ok.15,0 m²
- sala kameralna na 60-70 osób ok.80 m²
- sala do zajęć teoretycznych z możliwością prowadzenia zajęć rytmiki i kształcenia słuchu z możliwością jej podziału na dwa pomieszczenia o pow. ok.50 m²
- sale do zajęć teoretycznych-5 sal o powierzchni ok.25 m²
- szatnia powierzchnia ok15 m²
- holl z poczekalnią dla rodziców – 5-6 stolików
- pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym łącznie ok.30 m²
- sekretariat
- gabinet dyrektora
- magazyn instrumentów


Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:
Budynek Orawskiej Szkoły Muzycznej ma zapewniać pełnienie funkcji placówki kulturalnooświatowej na terenie Orawy. W poziomie parteru należy usytuować salę kameralną dla potrzeb szkoły, zaplecze socjalno - techniczne, ubikacje dla personelu i korzystających z sali. W poziomie piętra należy usytuować pomieszczenia dydaktyczne oraz pomieszczenie socjalne dla personelu i dyrektora. Budynek ma być wyposażony w dodatkowe systemy wspomagające, spełniające różne funkcje pomocnicze, tj.:
– system komputerowy i łączności,
– system sygnalizacji pożaru, włamania
– przechowywania i archiwizowania dokumentów,
– systemy instalacyjne zapewniające funkcjonowanie obiektu.

Teren, przeznaczony dla potrzeb budynku, ma spełniać następujące funkcje:
- usytuowania budynku,
- usytuowania miejsc postojowych dla samochodów pracowników, oraz korzystających z sali oraz osób niepełnosprawnych,
- zapewnienia dojazdów i placów manewrowo - postojowych dla pojazdów uprzywilejowanych jak karetki pogotowia ratunkowego, straży pożarnej,
- zapewnienia dojazdów dla ruchu drogowego i dojścia pieszych i osób niepełnosprawnych,
- rozmieszczenia zieleni wysokiej i niskiej jako elementów krajobrazowych i rekreacyjnych.
- usytuowania ogrodzenia terenu,


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.04.2014 godzina 10:00
,

Miejsce:
Urząd Gminy Jabłonka,
ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka
pokój nr 1 - sekretariat


Strona przetargu: jablonka.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;