Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 15.04.2014 10:33


Przetarg na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Kultury

Przeglądaj zdjęcia ->
Przetarg na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Kultury
Przetarg na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej dokumentacji budowlanej wykonawczej dla inwestycji pn.: Bytowskie Centrum Kultury

Koncepcja architektoniczna powinna uwzględniać realizację inwestycji w podziale na etapy: I, II i III, z zachowaniem spójności architektonicznej i estetycznej oraz funkcjonalnej i przestrzennej całego zadania. Etapy I i II obejmują zaprojektowanie i wykonanie obiektów kubaturowych, autonomicznych pod względem funkcjonalnym, zlokalizowanych na odrębnych działkach budowlanych. Etap III obejmuje zagospodarowanie terenu publicznego z ciągiem pieszym i korytem rzeki Bytowy, zlokalizowanego pomiędzy obiektami projektowanymi w I i II etapie.


Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej dokumentacji budowlanej wykonawczej dla inwestycji pn.: Bytowskie Centrum Kultury

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 50
2 - wstępna koncepcja architektoniczna - 45
3 - przewidywany koszt realizacji inwestycji - 5


Etap I
lokalizacja inwestycji:
I etap inwestycji przewiduje realizację nowych obiektów BCK w miejscu obecnej lokalizacji. Teren inwestycji obejmuje działki: 45/2, 45/3, 47 obręb 102 w Bytowie, zlokalizowane pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Wąską, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego ciągu pieszego nad rzeką Bytową.

założenia funkcjonalne:
Przyjęto założenie komercjalizacji części powierzchni użytkowej nowego obiektu. W projekcie należy przewidzieć rozwiązania umożliwiające przeznaczenie kondygnacji przyziemia, przynajmniej w części przylegającej do ulicy Wojska Polskiego, na wydzielone lokale handlowe i usługowe, zorganizowane wokół wewnętrznego pasażu komunikacyjnego. Obiekt w części przeznaczonej na centrum kultury należy zaprojektować w sposób umożliwiający wykonywanie zasadniczych zadań statutowych z zakresu: muzyki, plastyki, tańca, teatru, filmu, fotografii oraz administracji. W celu umożliwienia przeprowadzenia koncertów muzycznych, spektakli teatralnych i widowisk należy zaprojektować wielofunkcyjną salę widowiskową, z pełnym zapleczem scenicznym i z widownią na 300-350 m-sc. Z przeznaczeniem do projekcji filmów należy w projekcie przewidzieć salę kinową z widownią na ok. 100 m-sc, zaprojektowaną w sposób umożliwiający ponadto przeprowadzenie kameralnych koncertów muzycznych oraz spotkań konferencyjnych, pozbawioną zaplecza scenicznego. Poddaje się pod rozwagę zaprojektowanie dojazdu do obiektu z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej dla części komercyjnej od strony ulicy Wojska Polskiego oraz dla pracowników i obsługi technicznej obiektu, w tym dostaw do sali wielofunkcyjnej, od strony ulicy Wąskiej. W celu optymalizacji powierzchni użytkowej w stosunku do ograniczonej powierzchni zabudowy zalecane wykonanie podpiwniczenia budynku, przy czym decyzja w tej sprawie pozostaje uzależniona od oceny warunków gruntowych.


Etap II
lokalizacja inwestycji:
II etap inwestycji przewiduje realizację nowych obiektów BCK w miejscu obecnej siedziby Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Teren inwestycji obejmuje działkę nr 105, obręb 104 w Bytowie, zlokalizowaną przy ulicy Młyńskiej, w zakolu rzeki Bytowy

założenia funkcjonalne:
W budynku przewiduje się urządzenie wielostanowiskowego garażu podziemnego dla samochodów osobowych, z przeznaczeniem dla pracowników centrum kultury oraz uczestników wydarzeń kulturalnych i warsztatowych odbywających się w obydwu planowanych obiektach. W części przeznaczonej na centrum kultury przewiduje się zaprojektowanie pomieszczeń umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu: literatury i oświaty, w tym pomieszczenia biblioteczne, mediateka, czytelnia oraz pomieszczenia przeznaczone dla organizacji kulturalnych i społecznych, biura i pracownie komercyjne związane poprzez charakter prowadzonej działalności z kulturą. W granicach działki należy przewidzieć wykonanie ciągu pieszego zapewniającego komunikację pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Młyńską. Należy zapewnić połączenia komunikacyjne piesze z obiektem centrum kultury zrealizowanym w I etapie. Należy poprzez formę architektoniczną, jednorodność estetyczną i rozwiązania przestrzenne uczytelnić funkcjonalną spójność obiektów realizowanych w I i II etapie.


Etap III
lokalizacja inwestycji:
III etap obejmuje zagospodarowanie ogólnodostepnego terenu komunikacyjnego, o charakterze przestrzeni publicznej, zlokalizowanego pomiędzy obiektami przewidzianymi do realizacji w I i w II etapie. Teren inwestycji obejmuje działki o nr ewidencyjnym gruntu: 46 oraz części działek 106/2 i 77/1, obręb 104 w Bytowie.

założenia funkcjonalne:
Planuje się rozszerzenie dotychczasowej funkcjonalności komunikacyjnej terenu poprzez poprowadzenie wzdłuż koryta rzecznego nowego ciągu pieszego w kierunku ulicy Młyńskiej, jako kontynuację istniejącego ciągu spacerowego pomiędzy ulicami Wolności i Młyńską. Dla zapewnienia właściwej komunikacji pomiędzy brzegami koryta rzeki należy przewidzieć wykonanie kładek pieszych. Nie przewiduje się budowy kubaturowych korytarzy komunikacyjnych (podziemnych tuneli, napowietrznych osłoniętych kładek) pomiędzy obiektami projektowanymi w I i II etapie. W nawiązaniu do komercyjnego przeznaczenia kondygnacji przyziemia projektowanego w I etapie budynku należy przewidzieć możliwość zagospodarowania części nabrzeża w formie ogródków kawiarnianych. Dopuszcza się możliwość nieznacznej korekty przebiegu i parametrów koryta rzecznego oraz stopnia wodnego. Podobnie, jak w przypadku II etapu, możliwe dostosowanie planu miejscowego w drodze jego zmiany do rozwiązań przewidzianych w koncepcji.

W celu dostosowania do projektowanych rozwiązań, dopuszcza się korektę granicy pomiędzy obszarami II i III etapu.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
30.05.2014 godzina 11:45,
miejsce:
sekretariat Urzędu Miejskiego
77-100 Bytów, ul. 1-go Maja 15,
pok. nr 201.

Strona przetargu: bip.bytow.com.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;