Przetargi :: infoArchitekta

Przetarg na opracowanie koncepcji architektonicznej na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej

Przetarg na opracowanie koncepcji architektonicznej na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji, modernizacji i adaptacji nieruchomości przy pl. gen. J. Bema 9 w Ostrołęce na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie Należy zaproponować konkretne rozwiązania, obejmujące kompleksowe zagospodarowanie działki, na której mają znaleźć miejsce obiekt lub obiekty mieszczące m.in. główną halę garażową, budynek strażnicy JRG, zespół magazynowo-garażowy, który może być obiektem odrębnym lub zintegrowanym z budynkiem strażnicy.

więcej

Przetarg na wykonanie projektów architektonicznych na przebudowę Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” oraz siedziby Nadleśnictwa Białowieża

Przetarg na wykonanie projektów architektonicznych na przebudowę Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” oraz siedziby Nadleśnictwa Białowieża Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającej na wykonaniu projektów architektonicznych na przebudowę istniejących obiektów Ośrodka Edukacji Leśnej Jagiellońskie, przebudowie budynku gospodarczego stajni położonego na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej Jagiellońskie oraz siedziby Nadleśnictwa Białowieża wraz z projektami zagospodarowania terenu.

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji willi "Niespodzianka" z przeznaczeniem na cele administracyjno-społeczne

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji willi Niespodzianka z przeznaczeniem na cele administracyjno-społeczne Zamówienie obejmuje wykonanie oddzielnej dokumentacji projektowej dla zadań: Zadanie nr 1. Rewaloryzacja, tj częściowa przebudowa, odbudowa, remont i adaptacja zabytkowej willi "Niespodzianka"; Zadanie nr 2. Rozbudowa willi "Niespodzianka" o nową część budynku i połączenie go w jedną całość funkcjonalną z istniejącym budynkiem willi.

więcej

Przetarg na wykonanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej centrum przesiadkowego Park&Ride w Lublińcu

Przetarg na wykonanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej centrum przesiadkowego Park&Ride w Lublińcu Dokumentacja winna obejmować: część urbanistyczną wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, koncepcję architektoniczno - budowlaną obiektów, badania geologiczne podłoża dla terenu planowanej inwestycji, diagnozę układu komunikacyjnego obejmującą analizę potrzeb i kierunki inwestowania, część kosztową inwestycji, prezentację multimedialną.

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją wykonawczą budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją wykonawczą budynku Archiwum Państwowego w BiałymstokuPrzedmiotem zamówienia jest m.in.: sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych, projektów wykonawczych, uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, pełnienie w okresie trwania robót budowlanych nadzoru autorskiego.

więcej

Przetarg na projekt zagospodarowania terenu kampusu F Politechniki Wrocławskiej

Przetarg na projekt zagospodarowania terenu kampusu F Politechniki WrocławskiejOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na wykonanie zagospodarowania terenu kampusu „F” Politechniki Wrocławskiej pomiędzy ulicami Czerwonego Krzyża, Gdańską, Sopocką i Bujwida we Wrocławiu.

więcej

PRZETARG NA PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY WĘZŁA INTEGRACYJNEGO WRAZ Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO

PRZETARG NA PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY WĘZŁA INTEGRACYJNEGO WRAZ Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGOPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z planowaną inwestycją pn. BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIE WRAZ Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIEM KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową.

więcej

Instytut Fizyki Jądrowej PAN ogłasza przetarg na projekt rozbudowy Centrum Cyklotronowego Bronowice

Instytut Fizyki Jądrowej PAN ogłasza przetarg na projekt rozbudowy Centrum Cyklotronowego BronowicePrzedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWIOR, przedmiary, kosztorys inwestorski) dla inwestycji pn. "Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice".

więcej

ALTUM INVESTMENT SP. Z O.O. SP.K. zleci wykonanie projektów modernizacji dwóch kamienic na warszawskiej Pradze

ALTUM INVESTMENT SP. Z O.O. SP.K. zleci wykonanie projektów modernizacji dwóch kamienic na warszawskiej PradzeALTUM INVESTMENT SP. Z O.O. SP.K. firma inwestycyjno-budowlana z Krakowa poszukuje warszawskiej pracowni architektonicznej w celu zlecenia dwóch projektów przy kamienicach na warszawskiej Pradze.

więcej

Przetarg na projekt miejsca wypoczynku i rekreacji nad jeziorem Silec

Przetarg na projekt miejsca wypoczynku i rekreacji nad jeziorem SilecPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nad jeziorem Silec w miejscowości Młynowo, Gmina Srokowo w ramach projektu pn. „Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego”.

więcej

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej Parku im. Mieczysława Dukieta w Krynicy-Zdroju

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej Parku im. Mieczysława Dukieta w Krynicy-ZdrojuPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowej Parku im. Mieczysława Dukieta w ramach zadania Przygotowanie projektu KURORT KRYNICA - kompleksowy program rewitalizacji uzdrowiska Krynicy-Zdroju dla wzmocnienia funk. turyst., kultur. i uzdrowis.

więcej

Przetarg na projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z remontem zabytkowego obiektu

Przetarg na projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z remontem zabytkowego obiektuPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół obiektu Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2 wraz z przeprowadzeniem prac remontowych zabytkowego obiektu w ramach projektu pn. Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego

więcej

Przetarg na wykonanie projektu zagospodarowania Parku Duchackiego w Krakowie

Przetarg na wykonanie projektu zagospodarowania Parku Duchackiego w KrakowiePrzedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego na zagospodarowanie Parku Duchackiego wraz z adaptacją budynku starego dworu, z rewitalizacją istniejącego stawu oraz odtworzeniem drugiego stawu na Woli Duchackiej przy ul. Estońskiej w Krakowie.

więcej

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej Krynickiego Deptaka

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej Krynickiego DeptakaNazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie projektu KURORT KRYNICA - kompleksowy program rewitalizacji uzdrowiska Krynicy-Zdroju dla wzmocnienia funkcji turystycznej, kulturalnej i uzdrowiskowej. Część I - wykonanie dokumentacji projektowej Krynickiego Deptaka

więcej

«
»
«
»